De bewuste ongelijkvloerse kruising N825 met de Oude Diepenheimseweg. Foto: Rob Weeber
De bewuste ongelijkvloerse kruising N825 met de Oude Diepenheimseweg. Foto: Rob Weeber

Geesterens Belang houdt bijeenkomst tegen deelplannen renovatie N825

Politiek Geesteren

GEESTEREN – De renovatie van de ‘Slimste weg’, de N825 tussen Borculo en Lochem, heeft inmiddels een aanvang genomen. Hoewel niet alle idealen van het burgerinitiatief zijn gehonoreerd door de provincie, is er op een aantal puntjes wel winst behaald. Daar staat echter tegenover dat er in de ogen van Geesterens Belang ook pijnpunten zijn ontstaan. Een oplossing lijkt nog ver weg, maar men hoopt op een doorbraak tijdens een bijeenkomst op 7 oktober met politiek en inwoners.

Door Rob Weeber

Vanuit de richting Lochem is een gelijkvloerse passeerhaven gepland die net voor het viaduct over de Oude Diepenheimse weg weer aansluit op de N825. Vanuit de kant van Borculo is een afrit met omleiding gepland die de lager gelegen Oude Diepenheimseweg haaks kruist richting de Pasmansweg. Margon Müller is secretaris van Geesterens Belang en verzet zich namens het dorp al langer tegen de provinciale plannen voor de twee omleidingen voor het landbouwverkeer. “Het doel van de omleidingen is de bevordering van de doorstroming van het verkeer door tijdelijk langzaam en snelverkeer te scheiden. Op zich een goed plan, zeker als dat een veiligere verkeerssituatie oplevert. Maar daar zit onze pijn, het wordt eerder gevaarlijker dan veiliger.”

Onveilige verkeerssituaties
Het verzet tegen de plannen broeit al langer. “Het dorp wil het niet,” weet Müller, “daarbij inbegrepen de landbouwsector zelf, agrariërs en loonwerkers. Je moet je ook afvragen of de te maken kosten opwegen tegen de zeer geringe tijdwinst die het oplevert voor het snelverkeer. Maar als je dan toch per se een scheiding wil, laat die dan net na het viaduct over de Oude Diepenheimseweg beginnen. Dat scheelt kappen van bomen en voorkomt een onveilige verkeerssituatie. Daar komt nog bij dat de provincie voor dit nieuwe stuk weg dat 2400 vierkante meter telt, geen stikstofdepositieberekening nodig acht. Dat lijkt meten met twee maten.” Aan de andere kant komt langzaam verkeer praktisch vanuit stilstand net voor een oplopend weggedeelte weer terug op een druk bereden weg. Het snelheidsverschil hier gaat volgens haar ook voor een zeer onveilige situatie zorgen.

Asterix en Obelix-dorpje
Een eerder gesprek op het provinciehuis in Arnhem met betrekking tot de ingediende zienswijze van 24 januari liep uit op een teleurstelling. Wel positief was de reactie van gemeente Berkelland. De raad stemde volgens Müller met moties 22-02 en 22-30 twee keer unaniem tegen de plannen. Het gaat echter om een provinciale weg en dus is de provincie aan zet. “We voelen ons net zoals in Asterix en Obelix, het kleine dorpje dat strijdt tegen de overheersing en geven niet op.”

Bijeenkomst
Inmiddels is er een nieuwe bijeenkomst gepland waarvoor statenleden, lokale politici en inwoners zijn uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomst zullen ook de betreffende locaties nog eens worden bezocht. De bijeenkomst is op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie is Café Restaurant Zalencentrum Baan, aan de Dorpsstraat 6 in Geesteren.