Wethouder Ellen Dusseldorp zegt dat de gevolgen van de opgezegde overeenkomst nog niet duidelijk zijn.

Wethouder Ellen Dusseldorp zegt dat de gevolgen van de opgezegde overeenkomst nog niet duidelijk zijn. 

Gevolgen opzegging nieuwbouw Willibrordus onduidelijk

Politiek

OOST GELRE - Veel vragen bij de gemeenteraad over het bericht dat Oost Gelre de overeenkomst met de Stichting IKC Willibrordus voor de nieuwbouw beëindigd heeft. De gevolgen zijn vooralsnog onduidelijk, zo laat wethouder Dusseldorp weten.

Door Kyra Broshuis

NLog zegt met teleurstelling kennis te hebben genomen van het bericht. “Spijtig dat er voor de schoolkinderen en de ouders die het betreft nog geen duidelijkheid is over de nieuwbouw van hun nieuwe school”, zo zegt Alfred Wopereis. NLog wil weten wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn. “En wat zijn de gevolgen voor de toekomstplannen van de binnensportaccommodaties in Groenlo? Wanneer kunnen we overeenstemming over de bouw van de school verwachten?”, zo vraagt hij aan het college. 

Lange voorgeschiedenis
Wethouder Ellen Dusseldorp zegt graag uitleg te geven over de lange voorgeschiedenis, ze heeft daarover ook een memo naar de raad gestuurd. “We zijn sinds 2019 in gesprek over nieuwbouw, de kaders waren duidelijk en u heeft als raad budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw met een gymzaal. De exploitatie van de gymzaal was toen al een lastige kwestie, terwijl de gemeenteraad heeft aangegeven dat de exploitatie hiervan volledig voor rekening van het schoolbestuur moest komen. Het schoolbestuur was niet bereid de exploitatie van de gymzaal volledig te dragen. Om de nieuwbouw van de school toch te kunnen realiseren is toenmalig wethouder Bonsen in 2021 teruggegaan naar de gemeenteraad met het voorstel een school zonder gymzaal te bouwen. De gemeenteraad ging hier niet mee akkoord en droeg de wethouder opnieuw op in gesprek te gaan met het schoolbestuur. Sinds 2022 heb ik diverse gesprekken gevoerd met het schoolbestuur, waarbij het schoolbestuur aangaf de exploitatie van de gymzaal niet volledig te willen dragen. In 2022 is de overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur getekend, met daarin de nog niet opgeloste kwestie rondom de gymzaal. Inmiddels blijkt het krediet niet meer toereikend. Daarom is er naar alternatieve invullingen gezocht. Omdat de gemeente er met het schoolbestuur niet uit kwam, heeft dit op 5 september 2023 helaas geleid tot het beëindigen van de overeenkomst.” 

Het belang van goede huisvesting voor alle leerlingen in Oost Gelre staat voorop, zo zegt de wethouder. “Wij willen opnieuw in gesprek en dat heb ik, na het genomen besluit, ook telefonisch -dus persoonlijk- kenbaar gemaakt aan het schoolbestuur. Wij wachten echter nog steeds op de toegezegde schriftelijke reactie.” Het bestemmingsplan voor de Willibrordus/IKC is inmiddels definitief. “Deze week is er een gesprek met de medezeggenschapsraad van de school over de stand van zaken.” In oktober staat het voorstel voor integrale afweging van de binnensportaccommodaties op de agenda van de gemeenteraad. “We leggen als college verschillende opties voor.”

Oude Watermolenschool
Paul Wallerbos van OLW wil weten hoe lang de kinderen nog in de tijdelijke locatie, de voormalige Watermolenschool, moeten blijven en of die plek wel veilig en gezond is. Ook roept hij op om te stoppen met moddergooien. “Ga in gesprek en probeer een oplossing te vinden”, zo roept hij op. De wethouder zegt zich verre te houden van het vermeende moddergooien. “Ik houd het bij de feiten en geef het  proces weer zonder argumenten van het schoolbestuur te weerleggen. Er zijn bij de gemeente geen signalen binnengekomen dat de huidige staat van het vervangende schoolgebouw niet goed zou zijn. Maar ik ga vragen daar onderzoek naar te laten doen.” VVD’er Kees Porskamp is benieuwd of het college was uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van Delta op 13 september. “Wij hebben als college geen uitnodiging ontvangen”, laat de wethouder weten. Richard Klein Tank van de PvdA vraagt of het klopt dat het initiatief voor de beëindiging van de overeenkomst van het college komt. De wethouder zegt dat dat inderdaad het geval is.

In- en externe kosten
Voor OOG is het vreemd dat het college heeft opgezegd ‘terwijl de consequenties nog niet duidelijk waren’. “Daar denk je van tevoren toch over na?”, zegt Hans Scheinck. De wethouder zegt dat iedere partij de eigen interne kosten draagt op het moment van beëindigen van deze overeenkomst. “Voor de reeds gemaakte externe kosten gelden de afspraken zoals deze vastliggen in deze overeenkomst. De stichting liet weten een bedrag van ongeveer € 80.000,- tot € 90.000,- aan kosten te hebben gemaakt voor begeleidingskosten door de architect en SBM. Deze kosten zijn echter niet onderbouwd. Wij vragen de stichting dan ook om een onderbouwing van deze gemaakte kosten, zodat we kunnen beoordelen welke externe kosten nog vergoed moeten worden op basis van de in de overeenkomst gemaakte afspraken. De zogenaamde interne kosten moeten nog uitgezocht worden. Ik weet nog niet welk krediet ik nodig heb.”

Wordt vervolgd.