Ruurloër Joost Olthof op campagnetoer voor de BBB en voor zijn verkiezing voor de Tweede Kamer. Foto: PR
Ruurloër Joost Olthof op campagnetoer voor de BBB en voor zijn verkiezing voor de Tweede Kamer. Foto: PR

Ruurloër Joost Olthof wil Tweede Kamer in voor BBB

Politiek Ruurlo

RUURLO – Stel je wilt gekozen worden tot Tweede Kamerlid, maar je staat op een onverkiesbare plek op de lijst, wat doe je dan? Er blijft dan nog maar een ding over, voldoende voorkeurstemmen behalen zodat je recht op een Kamerzetel hebt. Dat is precies ook de missie van Ruurloër Joost Olthof. Hij staat op plek 49 van de BBB kieslijst en hoopt op een voorkeurstem van alle Burgers, Boeren en Buitenlui in Berkelland en omstreken. Met ander woorden: ‘Stem op ’lijst 49’’.

Door Rob Weeber

Joost Olthof (48) is zeer bekend met de Haagse ambtenarij, maar nog geen doorgewinterde politicus. Toch wil hij de Tweede Kamer in. In het dagelijks leven is hij werkzaam als inspecteur bij de arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ik houd me bezig met ernstige benadeling en arbeidsuitbuiting. Uitbuiting is een breed werkterrein waarvan seksuele uitbuiting vaak in het nieuws komt, maar ook arbeidsuitbuiting mag niet onderschat worden. Als burger alleen kun je hier weinig tegen doen, daarom heb ik besloten de politiek in te gaan en me voor de BBB verkiesbaar te stellen. Ik ben al een tijd lid van de BBB, een partij die het dichtst bij me staat. Daar gaat het om jezelf kunnen zijn, om no-nonsense en om de echte zorg voor de burger en het platteland.”

Olthof ziet een duidelijke verschuiving bij de partij. “De tweede B, die van Burger(participatie), wordt steeds belangrijker in de partij. De politiek moet weer in dienst van de burger komen te staan, mensen moeten weer gehoord worden. We zijn ook allang geen one-issue partij meer die alleen voor de boeren opkomt. Als je ons verkiezingsprogramma bekijkt, dan staat bovenaan dat iedere burger een thuis verdient. Dat thuis betekent niet alleen een fatsoenlijk dak boven je hoofd, maar ook een metafoor voor je hele bestaan hier in Nederland, je brede welvaart. Het gaat bijvoorbeeld ook om veiligheid, goede zorg, armoedebestrijding, voldoende en eerlijk voedsel uit eigen land en een goed pensioen.”

Hij is naar eigen zeggen een echte fan van het platteland. Ook dat is een drijfveer om de politiek in te gaan. “Het platteland is ondervertegenwoordigd in Den Haag, maar staat wel onder druk als het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang. Het wordt bovendien boeren erg lastig gemaakt om datgene te doen waar ze voor staan: gezond en veilig voedsel te produceren en tegelijkertijd een gezonde bodem door te geven aan de volgende generatie. Vruchtbare grond moet beschikbaar blijven voor voedselproductie en niet ten prooi vallen aan energiemaatregelen als zonneparken. Verder moet de regelgeving rondom voedsel verbouwen sterk vereenvoudigd worden.”

Wie lid van de Tweede Kamer wil worden, wordt aan een zorgvuldige en pittige selectie onderworpen. “Het begint met een sollicitatiebrief naar de partij. Als die goed wordt bevonden, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met vier personen van de betreffende partij en een vertegenwoordiging van de Commissie veiligheid Tweede Kamer. Tijdens dat gesprek krijg je constant vragen op je af gevuurd die wisselend van onderwerp zijn en die elkaar zo snel opvolgen dat je nauwelijks tijd hebt om je antwoord af te ronden. Zo kijken ze of je snel kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen.”
Olthof werd uiteindelijk op plek 49 van kieskring 7 gezet. Zijn campagnegebied beslaat ongeveer de helft van de provincie Gelderland, van Apeldoorn langs Arnhem tot aan de grens.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant