Joop Wikkerink aan het woord. Foto: PR
Joop Wikkerink aan het woord. Foto: PR

Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld

Politiek Aalten

AALTEN - Lisa Westerveld treinde afgelopen zaterdag door de Achterhoek: veel enthousiaste mensen, gastvrij onthaal en leuke, inhoudelijke gesprekken.

De trommelaars van SamBam begeleidden Lisa van station naar de Markt in Zutphen waar ze in discussie ging met de twee fractievoorzitters van Groen Links en PvdA in de raad van Zutphen. De boodschap van de kiezers was hier duidelijk: de campagne moet harder, helderder en duidelijker.
Op het station van Vorden ging Lisa in gesprek met de aanwezige partijleden en reizigers over Openbaar Vervoer. Een studente uit Halle, die studeert in Nijmegen schetste de bijna-onmogelijkheid alle colleges te volgen.
Bij de Tapperij in Ruurlo kwam jong en oud bij elkaar om aandacht te geven aan de positie van Wajongers en de kleine ziekenhuizen.

Discussie met lokale smaakmakers in Winterswijk 

Het sfeervolle Doopsgezinde kerkje was goedgevuld met mensen uit Winterswijk en omgeving. Hier was gekozen voor een panel-discussie met een aantal lokale notabelen. Het ging over vergrijzing, naoberschap en vrijwilligerswerk, de noodzaak van goed onderwijs en cultuur voor het platteland.

Lisa ging in het Doopsgezinde Kerkje in gesprek met Winterswijkers: Jeroen Sanders van het Komrij College, Gerben Grooten van Boogie Woogie, jonge ondernemer Inou Heideman winnaar van De Toffe Peer, Mark van Dam van de Wuh en Max van Eck raadslid van de PvdA.
Gespreksleider Joop Wikkerink (wethouder Progressieve Partij Aalten) daagde het publiek en de gasten uit een lijstje te maken met wensen voor de Achterhoek. Dat lijstje kwam er, met de volgende onderwerpen.

Achterhoekers verzinnen zelf de oplossingen

In de Achterhoek heerst de stemming dat het er niet meer zo bij hoort, dat Den Haag ons wat vergeten is. We zijn dus gewend om zelf oplossingen te bedenken en dat politiek niet zo belangrijk is. Maar voor de leefbaarheid, voor goed onderwijs, goede zorg en een breed cultureel aanbod zijn voorzieningen nodig en daar moet het Rijk zich om bekommeren. 

Investeringen keihard nodig.

Er moet geïnvesteerd worden in de landelijke gebieden. Na jaren van veel aandacht voor individuen is er langzamerhand aandacht nodig voor saamhorigheid. Die voorzieningen zijn niet vanzelfsprekend, daar moet ook geld voor zijn. Investeren in de Randstad is op het eerste gezicht efficiënter, maar op den duur valt ons land uit elkaar als wij geen zorg, onderwijs, sport en cultuur meer hebben. Cultuur is het bindmiddel in de samenleving en daarop wordt steeds bezuinigd. Cultuur is meer dan muziekles, voor Boogie Woogie is veeleer de centrale vraag: hoe staan wij ten dienste van de samenleving. Er zijn vrijwel geen ontmoetingsplekken meer in Winterswijk, plekken waar je veilig fouten kunt maken, waar je leert voor het leven. Werkgelegenheid en mobiliteit zijn hot issues. Hoe komt een bedrijf aan stagiairs, als Winterswijk niet te bereiken is en er geen woongelegenheid is? Het rendement is hier echt niet minder, maar de omstandigheden zijn veel moeizamer dan in het westen.

Structurele zaken als onderwijs, zorg, cultuur en welzijn worden op het bordje van de gemeente geschoven en die krijgen dan ook nog de bezuinigingen. En als wij elk probleem zelf wel oplossen, keert dat succes zich tegen ons. 

Wonen, zorg en de dubbele vergrijzing

Op het gebied van wonen en zorg is met de oplopende vergrijzing nog veel te doen. Waar veel ouderen eenzaam in een groot huis wonen en jongeren niet aan woonruimte kunnen komen, is iets mis. Waar medewerkers van thuiszorg zich van hot naar her spoeden en er een tekort aan verpleegkundig personeel is, moet structureel worden ingegrepen. En dat is geen Winterswijks probleem. Er moet geïnvesteerd worden in de basis, niet alle doelgroepen moeten gescheiden worden benaderd, we moeten generaties weer verbinden, ook in woonvormen. Met betere voorzieningen zonder allemaal schotten tussen mensen en beleidsterreinen is er ook minder zorg nodig en bestrijd je het gevoel dat we een afgehaakt stukje Nederland zijn.

De meegereisde politiek assistent van Lisa Westerveld schrijft een schriftje vol met alle suggesties waar :”Den Haag” mee aan de gang moet. Maar ook als Achterhoek moeten we ons laten horen, zegt Lisa.

Laatste stop in Aalten

Het is al lang en breed donker als Lisa aankomt in haar geboorteplaats Aalten, aan de keukentafel bij Guido Uland, voormalig fractievoorzitter van de Progressieve Partij. Hij heeft zelf een groot spandoek laten maken en geplaatst langs de N318. Dat moets natuurlijk ook even op de foto. 

Lisa Westerveld bij een campagnebanner. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant