Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Foto: Henk Visscher

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Foto: Henk Visscher

Foto: Henk Visscher

Studiebijeenkomst over ‘Jezus en Israël’ in Varsseveld

Religie Varsseveld

VARSSEVELD - Jezus en Israël is het onderwerp van een studiebijeenkomst die op dinsdag 19 september in Varsseveld wordt gehouden. Spreker is ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. De bijeenkomst vindt plaats in Het Borchuus (Kerkplein 3) ern begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers in de kerk wordt beleden dat Jezus de Christus is en de meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan christenen wel eens beseffen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen dat: Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus, is een van de stellingen die wordt besproken.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’, ‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ en ‘Uittocht’ over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.