Ds. Co Janssen (l) en Bertus Hesselink voor de ingang van de Joriskerk. Foto: Rob Weeber

Ds. Co Janssen (l) en Bertus Hesselink voor de ingang van de Joriskerk. Foto: Rob Weeber

Speciale dienst in Joriskerk voor nieuwe situatie PG De Wijngaard

Religie Borculo Geesteren Gelselaar Haarlo

BORCULO – Het is geen onbekend fenomeen, kerken die aan de eredienst worden onttrokken. Veelal is als oorzaak het krimpende bezoekersaantal aan te wijzen, met daarbij de teruglopende financiële situatie. Maar ook de laatste coronacrisis bracht een terugloop in het fysieke kerkbezoek. Tot zover niets nieuws voor PG De Wijngaard, zij het dat men al vroegtijdig anticipeerde op de toekomst voor hun gemeente die uit vier kerken bestond, in Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar.

Door Rob Weeber

Aan tafel zitten ds. Co Janssen en voorzitter kerkenraad PG De Wijngaard Bertus Hesselink. Beide zijn intensief betrokken geweest bij het proces dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de keuze voor de Joriskerk in Borculo waar het de uitoefening van de eredienst betreft. Dat betekent dat er geen dienst meer wordt gehouden in de Kluntjespot in Haarlo, in de Hervormde Kerk in Gelselaar en de Hervormde en Gereformeerde Kerk in Geesteren. “De wens om ‘in te krimpen’ naar één kerkgebouw was er al tijdens de fusie in 2017”, aldus Janssen. “Je bent na zo’n fusie weliswaar één gemeente, maar wel over vier locaties verspreid. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de eenheid in de gemeente.”

Keuze Joriskerk
De keuze voor de Joriskerk is geen onverwachte. “Het gebouw heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de andere kerkgebouwen”, licht Hesselink toe. “Het staat midden in de stad en is maatschappelijk zeer betrokken, bij de vele activiteiten en festiviteiten die in Borculo plaatsvinden. Verder is de kerk al gerestaureerd, waardoor er normaliter geen onverwachte onderhoudskosten op je af komen. Ook heeft Borculo het grootste aantal kerkgangers van onze gemeente.”
De kerkgebouwen buiten Borculo worden voor een periode van vijf jaar aan een nog nieuw op te richten stichting verhuurd, met uitzondering van Haarlo dat al eigendom is van de Stichting Gelderse Kerken en de Gereformeerde Kerk in Geesteren. Deze laatste wordt voor 5 jaar commercieel verhuurd. In die periode blijft PG De Wijngaard nog eigenaar, maar is niet meer verantwoordelijk voor de (financiële) exploitatie van het gebouw.

Open kerk
Ter gelegenheid van de nieuw ontstane situatie is er op zondagochtend 29 oktober om 10.00 uur een speciale dienst in de Joriskerk. Na de dienst is er open huis en gelegenheid om de toren met het carillon te beklimmen. Voorafgaand aan deze dag is er op zaterdag 30 september van 14.30 – 16.30 uur open kerk in Haarlo en Gelselaar. De laatste dienst in beide kerken is op zondag 1 oktober, 10.00 uur in Haarlo en 14.30 uur in Gelselaar. Zaterdag 7 oktober is er open kerk in beide kerken in Geesteren.
Zondag 8 oktober tenslotte is er een laatste dienst om 10.00 uur in de Hervormde Kerk in Geesteren en om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk.