Johan Laaper (l) en Thea de Leeuw (r) werden als 99ste en honderdste lid verwelkomd door bestuurslid Gerrit Stigter (m). Foto: PR.

Johan Laaper (l) en Thea de Leeuw (r) werden als 99ste en honderdste lid verwelkomd door bestuurslid Gerrit Stigter (m). Foto: PR. 

Ruurlose fusieclub telt al honderd bridgers

Sport Ruurlo

RUURLO - Aan het begin van dit jaar kende Ruurlo nog twee bridgeclubs: de Maandag Bridge Club (MBC) en de Ruurlose Bridge Club (RBC). In mei van dit jaar gingen ze samen onder de naam Ruurlose Bridge Club en dat heeft goed uitgepakt. Vorige maand kon het honderdste lid worden ingeschreven.

Door de fusie konden de verenigingen hun krachten bundelen en zich als een eenheid presenteren aan de inwoners van Ruurlo (en omgeving). Dat zorgde voor een ommekeer. Er was aanvankelijk in 2021 sprake van een daling van het ledenbestand, mede ingegeven door de beperkingen die corona met zich meebracht. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning die de gemeente Berkelland aan verenigingen beschikbaar stelde om door die periode heen te komen.
“We hebben deze ondersteuning gebruikt om nieuwe leden alsmede belangstellenden te werven voor de bridgecursussen van docente Joke Gotink. Dit heeft gewerkt. Er zijn 23 nieuwe leden aangemeld. Voor een deel zijn dit ex-cursisten, voor een deel nieuwe inwoners van Ruurlo, maar er is ook aanwas vanuit de omliggende plaatsen. De ‘open zittingen’ die dit jaar in de zomerperiode op vijf avonden zijn georganiseerd hebben aan deze groei zeker een bijdrage geleverd. Ieder kon tijdens deze zittingen op ongedwongen wijze kennismaken met het bridgespel in clubverband en leren omgaan met de spelregels die daarbij gelden”, zo verklaart voorzitter Albert van der Moolen van de Ruurlose Bridge Club.
Als gevolg daarvan kon de vereniging op 20 oktober Johan Laaper en Thea de Leeuw als 99ste en honderdste lid inschrijven. Op de zitting van 26 oktober werden zij in het zonnetje gezet en werd hen een fles wijn aangeboden.

Cursussen
Ook op dit moment volgen twaalf personen de beginnerscursus. De cursussen van de vereniging worden op dinsdagavond en donderdagmiddag gegeven in de plaatselijke bibliotheek. Begin volgend jaar wordt er weer een gevorderdencursus georganiseerd. Wil men meer weten over deze cursussen of wil men eens een les meemaken: dan kan men contact opnemen met Joke Gotink, tel. 06-1320 0054.

Competitie
De leden van de Ruurlose Bridge Club kunnen op maandagmiddag en/of woensdagavond deelnemen aan de onderlinge competitie. Deze wordt gespeeld in De Tapperij aan het Julianaplein in Ruurlo. Op dit moment staan er 64 personen ingeschreven voor de competitie op maandagmiddag en 67 personen voor de woensdagavond. Ook hiervoor geldt: wie eens wil zien hoe het er op een bridgezitting aan toegaat, kan rustig langskomen en naar een van de bestuursleden vragen. Meer informatie over de Ruurlose Bridge Club is te vinden op de website.


ruurlosebridgeclub.nl