Afbeelding

Nasleep van Grol - DVC ’26 houdt de gemoederen bezig

Sport

GROENLO - Niet zozeer het voetbalduel van afgelopen zondag tussen Grol uit Groenlo en DVC ’26 uit Didam, maar meer het gebeuren direct na het laatste fluitsignaal van de dienstdoende scheidsrechter houdt de gemoederen in Groenlo nog steeds bezig. Het betrof in dit geval een vechtpartij, en dat buiten de omheining van het hoofdveld op het sportpark Den Elshof, tussen spelers van de Didamse hoofdmacht en supporters van de club uit Groenlo. Los van het gegeven dat er aan beide kanten werd gescholden en gevochten, betrof het een aantal spelers van DVC ’26, die het initiatief namen voor een meer dan buitensporige actie. Een vertoning, die uiteindelijk en dat los van de 1-1 eindstand van de wedstrijd zelf, alleen maar verliezers heeft opgeleverd. Spelers en supporters die daarmee hun eigen club een bijzonder slechte dienst hebben bewezen.

Door Theo Huijskes

Gevecht levert tegenstander DVC ’26 drie rode kaarten op
In het Groenlose voetbalkamp heerst dientengevolge grote verslagenheid. Uit de verschillende reacties kan worden opgetekend dat de inmiddels bijna 105 jaar bestaande voetbalvereniging een dergelijke vechtpartij nog niet eerder heeft meegemaakt. Terwijl de afsluiting van de eerste helft al gepaard ging met door de spelers van DVC ’26 veroorzaakte agressieve aanvaringen met de Groenlose supporters, werd een en ander en dat in de overtreffende trap nog eens herhaald na 90 minuten voetbal. Het eindsignaal van scheidsrechter Mitchell van Laar uit Hengelo (Ov) had nauwelijks geklonken of enkele spelers van DVC ’26 ondernamen een sprint, sprongen over de omheining om vervolgens met grof geweld, alsmede gebruikmaking van niet te tolereren taal op de Grolsupporters in te beuken. Scheidsrechter Van Laar was snel ter plekke om de drie belangrijkste aanstichters van dit ontsporende geweld te trakteren op een rode kaart, te weten drie spelers van DVC ’26: doelman Martijn van Zimmeren, alsmede de veldspelers Joël Nibaële en Alex Scheffer.

De vraag is nu hoe de tuchtcommissie van de KNVB omgaat met dit buitensporige gebeuren. Om op dat op stapel staande onderzoek goed voorbereid te zijn, heeft het bestuur van S.V. Grol inmiddels reeds de nodige tijd en energie geïnvesteerd in het bestuderen en het duidelijk inzichtelijk krijgen van het totale gebeuren in een verklaring.

Geen enkele speler van Grol heeft iemand geslagen of geschopt 
In een schriftelijke verklaring laat het bestuur van S.V. Grol inmiddels weten dat men het incident ten zeerste veroordeelt en het in- en intriest vindt dat een dergelijk agressief incident heeft plaatsgevonden op het eigen sportpark Den Elshof. In het verlengde daarvan heeft Grolvoorzitter Stan Raben onder andere het volgende opgetekend.

“Het incident bestond uit verbale agressie tussen toeschouwers van beide partijen die uiteindelijk resulteerde in wat duw- en trekwerk, waarbij in eerste instantie enkele lichte klappen vielen tussen de desbetreffende toeschouwers. Spelers van DVC ‘26 sprongen vervolgens als eersten over de omheining om ‘hun’ supporters ‘te hulp’ te komen. Spelers van Grol volgden daarna om de situatie te sussen. Geen enkele speler van Grol heeft iemand een klap gegeven of geschopt. Uiteindelijk werden drie spelers van DVC ´26 bestraft met een rode kaart vanwege het schoppen en slaan. Dankzij het accurate ingrijpen van bestuursleden van Grol was de situatie snel onder controle en keerde de rust terug. Als bestuur van Grol veroordelen wij dit incident ten zeerste. Wij hopen iets dergelijks nooit meer mee te maken. Als bestuur hebben wij de afgelopen dagen intensief gesproken met betrokkenen en diverse getuigen gehoord om de precieze aanleiding en toedracht van het incident te achterhalen. Veel is ondertussen duidelijk geworden, maar nog niet alles kan met zekerheid worden vastgesteld. Wat wel duidelijk is dat een toeschouwer van Grol vooraangifte heeft gedaan bij de politie en beweert te zijn geslagen door een toeschouwer van DVC ’26. Dit is door meerdere getuigen bevestigd. De betrokken Grol-toeschouwer geeft aan dat hij een woordenwisseling had met een toeschouwer uit Didam en als reactie op een slaande beweging van die vrouwelijke DVC-toeschouwer haar bij de jas pakte en wegduwde. Zij is daarbij gevallen. Als reactie daarop heeft, zoals bevestigd door meerdere getuigen, een andere toeschouwer uit Didam genoemde toeschouwer van Grol op het gezicht geslagen. Vervolgens is dezelfde Grol-toeschouwer door één van de spelers van DVC ’26, die over de omheining was gesprongen, tegen de grond ‘gebeukt’. In de media lazen wij berichten dat de betreffende vrouwelijke supporter van DVC ’26 beweert door een toeschouwer van Grol te zijn geslagen en daar een zware hersenschudding aan heeft overgehouden. Geen van de door ons gehoorde getuigen kan deze bewering bevestigen. Aanvullend feit is dat de betreffende vrouwelijke DVC ‘26-toeschouwer na alle commotie rustig in het Sportcafé van S.V. Grol aanwezig was en er ons op dat moment geen enkel signaal bereikte dat ze mogelijk een hersenschudding zou hebben of zich niet goed zou voelen. Als bestuur zijn wij daarom totaal verrast door deze berichten. Wij beseffen terdege dat er door Grol-aanhangers onvriendelijke woorden zijn gebruikt richting de aanhangers van DVC ’26. Wij gaan die betreffende toeschouwers daarop aanspreken en erop wijzen waartoe dergelijk gedrag kan leiden. Daaraan toegevoegd dat er passende maatregelen tegen hen worden genomen als dit nog een keer voorkomt. De toeschouwer van Grol, die de vrouwelijke toeschouwer van DVC ‘26 heeft geduwd, heeft reeds een waarschuwing gekregen. Mocht alsnog blijken dat toeschouwers van Grol anderen hebben geslagen c.q. verwond hebben, zullen tegen hen sanctionerende maatregelen worden genomen!”

DVC ’26 wordt onterecht aangewezen als de grote boosdoener
In een reactie laat DVC ’26-voorzitter Marco Swenne weten dat hij het in bijzondere mate betreurt dat wat vooraf werd aangekondigd als een voetbaltopper in het amateurvoetbal, ontaardde in een ordinaire scheld- en schoppartij.

“Als bestuur keken wij vooraf uit naar een mooie, tevens spannende wedstrijd tussen de nummers één en twee in de tweede klasse H. Dat deze partij voetbal met dergelijk groot geweld werd afgesloten, beter gezegd een vervolg kreeg, is onbegrijpelijk en door niemand toe te juichen. Daarbij wil ik niet onvermeld laten dat het vuurtje reeds werd aangestoken tijdens de wedstrijd zelf en dat op het moment dat de scheidsrechter aan Grol een discutabele strafschop toekende. De toen ontstane, zeg maar grimmige sfeer bleef vervolgens gedurende de gehele wedstrijd hangen. Let wel, wij juichen het absoluut niet toe wat er vervolgens direct na de wedstrijd allemaal plaatsvond. Dat spelers van onze kant over de omheining sprongen en daar in gevecht raakten met supporters van Grol, heeft echter wel te maken met het feit dat een zusje van onze keeper op het hoofd was geslagen.”

Over het gegeven dat het in verband daarmee alom als opvallend wordt beschouwd dat er drie spelers van DVC ’26 een rode kaart kregen gepresenteerd en aan Grolzijde niemand, doet voorzitter Swenne af met de mededeling dat de scheidsrechter op de hand was van Grol en de situatie na afloop van het duel in eerste instantie van veel te grote afstand beoordeelde met alle gevolgen van dien voor DVC ’26. “Wat een en ander aan vervelende consequenties heeft, zullen wij moeten afwachten hoe de tuchtcommissie van de KNVB hiermee omgaat. Duidelijk is weer eens geworden dat geweld geen enkele oplossing biedt.”

Inmiddels heeft de KNVB reeds de drie spelers van DVC ‘26, die een rode kaart kregen omdat zij direct na afloop van de wedstrijd over de omheining sprongen en zichzelf van grof geweld bedienden, voorlopig voor dertig dagen geschorst.

Afbeelding

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant