Freek Jansen spreekt de aanwezigen toe voorafgaand aan de allerlaatste wedstrijd van zijn club onder de naam vv Mariënvelde, 19 mei 2019. Foto: Henri Walterbos

Freek Jansen spreekt de aanwezigen toe voorafgaand aan de allerlaatste wedstrijd van zijn club onder de naam vv Mariënvelde, 19 mei 2019. Foto: Henri Walterbos

‘Waarom gaan we eigenlijk niet één grote OMNI-vereniging HMC maken?’

Sport Mariënvelde

Voetbal-verenigingen KSH en VVM definitief samen als HMC ’17 als onderdeel OMNI-vereniging HMC

HARREVELD/MARIENVELDE - In 2017 gingen voetbalverenigingen KSH en VV Mariënvelde een verregaande samenwerking aan die er uiteindelijk 5 jaar later, in het meest gunstigste geval, naar toe zou moeten leiden dat beide verenigingen ophouden te bestaan en opgaan in de nieuwe voetbalvereniging HMC ’17. De sterren stonden schijnbaar zo gunstig boven dit deel van Oost Gelre, dat er zelfs al meer stappen zijn gezet dan toen gedacht.

Door Henri Walterbos

Opheffen
Freek Jansen, de laatst zittende voorzitter van VVM (Voetbalvereniging Mariënvelde, HW) over het proces en de stand van zaken. “Wij hebben met VVM op 1 mei een ledenvergadering gehouden waarin we hebben afgesproken dat wij ons als VVM opheffen en de leden zich gaan overschrijven naar de HMC OMNI-vereniging. Voetbalvereniging KSH zat al bij de KSH-OMNI-vereniging. Er speelden twee dingen. Dat VVM zich opheft, de leden zich over gingen schrijven en dat de KSH-OMNI-leden er mee instemden dat KSH-OMNI HMC ‘17-OMNI zou worden.” Dit geschiedde.

“In 2017 zijn we samengegaan met de jeugdafdelingen en twee jaar later hebben we ook al meteen besloten dat we de afdelingen senioren samen gingen voegen, want het zou voor de jeugdspelers raar zijn dat als ze de overstap moeten maken naar de senioren dat ze dan moeten kiezen of ze in Harreveld of in Mariënvelde gaan voetballen. Dat vonden we krom. Alle leden waren het daar mee eens. Toen is ook gezegd dat we in 2019 al proef gingen draaien, maar we dan uiteindelijk ook zouden gaan fuseren. In 2019 was het eigenlijk al één HMC, alleen nog niet formeel. Vorig jaar hebben we gezegd dat we het seizoen af zouden maken en daarna als fusieclub door zouden gaan. Toen is ook het idee ontstaan ‘waarom gaan we eigenlijk niet één grote OMNI-vereniging HMC maken?’ Er was al een KSH-OMNI namelijk. Niet dat het moet, maar het zou ook een voorbeeld voor andere verenigingen in en om ons dorp kunnen zijn. Dat bepalen zij echter zelf. Voor de voetbalverenigingen is het nu wel een feit. De ledenvergadering heeft dit 1 mei bekrachtigd. Doordat er 80 procent van de leden aanwezig was werd de voorgeschreven 75 procent behaald en konden we ons daardoor als VVM statutair opheffen. Het was ook nog eens een unanieme anonieme schriftelijke stemming. Het houdt in dat KSH voetbal en VVM voetbal niet meer bestaan.”

Leefbaarheid
De samenwerking was van begin af aan positief. “Het mooie was dat drie jaar geleden iemand in onze ledenvergadering, die al 40 jaar vaste vrijwilliger is bij ons, zei over het ook samengaan van beide seniorenafdelingen; ‘Ik heb een rood-wit hart, maar ik weet ook dat als wij nu niets doen, dan kan ik wel een rood-wit hart hebben, maar dan hebben we over drie jaar hier geen voetbal meer.’ Het is heel mooi dat mensen hun eigen belang aan de kant zetten, in het belang van de leefbaarheid, en in dit geval de sport in het dorp, te kunnen behouden. Nu is alles concreet, gaan we als HMC ’17 verder, binnen de HMC OMNI, waarin het ook mogelijk is de dat andere sportactiviteiten uit Mariënvelde hier ook onder kunnen gaan vallen.”

“Het grote voordeel hiervan is dat je één deskundig bestuur hebt dat zich bezighoudt met een visie en een missie om de leefbaarheid in het dorp te bewaken en te garanderen,” vult Benny Storkhorst aan. “Maar dan wel in die mate dat je alleen maar bezig bent met ‘wat zijn de ontwikkelingen?’, ‘waar moeten we op anticiperen?’, ‘wat is nodig?, en dat je verschillende besturen krijgt van de verschillende sportparken, die zich vooral bezighouden met de praktische zaken, zoals teamindeling, de techniek, en dat soort zaken. Die zaken waar je als bestuur van de voetbal of volleybal graag mee bezig wilt zijn, de kerntaken. Daar ga je liever mee aan de gang dan dat je een visie en missie uit moet leggen.”

Fusiegroep
Het initiatief om tot één grote OMNI-vereniging te komen kwam gaandeweg het proces om te komen tot één voetbalvereniging HMC ter sprake in de fusiegroep waar Herman Houwers, Benny Storkhorst, Björn Krabbenborg en Freek Jansen in zaten. “We vonden dat het toch wel heel mooi zou zijn als je alles bij elkaar zou kunnen krijgen,” gaat Jansen verder. “Wij gaan daar niet over, maar konden daar wel een aanzet toe doen, dat je sportverenigingen vitaal houdt, weer in het belang van die leefbaarheid, dat je dan ook woningbouw kunt garanderen. Dat er jonge aanwas komt, er een schoolstructuur en dat soort zaken blijft. Het is daarom ook mooi dat alle leden van die OMNI-vereniging KSH zich in de ideeën konden vinden en de naam OMNI-vereniging KSH wel wilden wijzigen in OMNI-vereniging HMC, zodat het een echte Harreveldse-Mariënveldse combinatie zou worden.”

In de OMNI-vereniging zitten vanuit Harreveld al de volleybaltak, gym, wandelclub, tennis en voetbal. “Wat je daarbij gaat krijgen is misschien de volleybal, biljart, gym en misschien wel een kaartclub uit Mariënvelde. En misschien ontstaan er ook wel nieuwe zaken. Met MARVO en de gym, dat loopt inmiddels. Die besturen moeten zelf beslissen wat ze willen. Wij komen graag uitleggen waarom wij dit zo gedaan hebben, wat de voordelen kunnen zijn. Als alle takken meedoen dan denk ik wel dat we twee of drie jaar verder zijn. De samenwerking is er al wel, we snuffelen al wel aan elkaar, maar dat kost tijd en die tijd moet je iedereen gunnen. De gesprekken zijn in ieder geval positief.”

Bestuur
Beide voetbalcomplexen blijven intact. “Dan train je of speel je hier en dan daar. Je ziet dat daar in de weekenden genoeg te beleven is. Dat is mooi om te zien.” Op het gebied van vrijwilligers kent de fusieclub geen problemen. “Die waren juist heel positief. De teams voor het komend seizoen zijn al ingeschreven. In iedere leeftijdsklasse hebben we teams. De KNVB moet nog wel akkoord gaan maar dat is een formaliteit.” Blijft het bestuur van de afdeling voetbal binnen HMC intact, in het OMNI-bestuur treden een aantal mensen vanuit Mariënvelde toe. Zo ook Freek Jansen. “In welke rol weet ik nog niet. Björn Krabbenborg wordt waarschijnlijk de secretaris van de OMNI-vereniging.”

Zieuwent
Het was in 2017 aanvankelijk de bedoeling dat ook RKZVC uit Zieuwent zich aan zou sluiten bij de samenwerking, maar de Zieuwentse voetbalclub zag daar toen vanaf. “De deur naar Zieuwent heeft altijd open gestaan, nog steeds.”

Sfeerbeeld van de laatste wedstrijd van vv Mariënveld voorafgaand aan de fusie met KSH in 2019.
Op 19 mei 2019 spelen KSH 2 en vv Mariënvelde 2 nog een competitiewedstrijd onder de oude namen tegen elkaar, alvorens ze samengaan als HMC '17, met de intentie tot een definitieve fusie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant