Wethouder Gert Jan Teselink en Regiodirecteur Danou Veenhof van ProRail met het andreaskruis van de overweg. Foto's: gemeente Berkelland

Wethouder Gert Jan Teselink en Regiodirecteur Danou Veenhof van ProRail met het andreaskruis van de overweg. Foto's: gemeente Berkelland

Onbewaakte overweg aan Reurinkweg in Ruurlo dicht

Vervoer Ruurlo

RUURLO - De overweg in de Reurinkweg in Ruurlo is sinds 3 augustus gesloten. Deze overweg was een Niet Actief Beveiligde Overweg (Nabo), zonder bellen, lampen of slagbomen. Dit type overweg brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Daarom heeft ProRail in overleg met gemeente Berkelland besloten deze Nabo te sluiten.

De Reurinkweg in Ruurlo werd slechts sporadisch gebruikt door fietsers en voetgangers. ProRail ging met de gemeente Berkelland in gesprek over het thema veiligheid. Ook de gemeente wil graag onveilige situaties voorkomen. Dit heeft geleid tot het besluit om de openbare Nabo op te heffen. Het verkeersbesluit hiervoor is sinds 17 juli 2023 onherroepelijk.
Naast het verwijderen van de overweg in de Reurinkweg is afgesproken om ook de Nabo in de Loorsteeg in Ruurlo aan te pakken. Deze wordt wel veel gebruikt en heeft een belangrijke recreatieve waarde. Besloten is daarom deze overweg te beveiligen met bomen, bellen en lampen. Een ingenieursbureau werkt dit plan uit. De verwachting is dat de beveiliging eind 2024/begin 2025 wordt gebouwd. Het verwijderen van de overweg in de Reurinkweg en het beveiligen van die in de Loorsteeg zal de veiligheid voor het spoor- en wegverkeer aanzienlijk verbeteren.

Goede samenwerking
Regiodirecteur Danou Veenhof van ProRail: “We zijn blij met het bereikte resultaat in Ruurlo. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen de ambitie om de 180 openbaar toegankelijke Nabo’s op te heffen. Deze onbeveiligde overwegen brengen namelijk gevaarlijke situaties met zich mee. Dat we nu snel de laatste openbaar toegankelijke Nabo’s in de gemeente Berkelland definitief kunnen sluiten, is weer een mooie stap in de goede richting. Wij danken de gemeente voor de constructieve samenwerking.” Wethouder Gerjan Teselink: “Door onze gezamenlijke inspanningen wordt de veiligheid van het spoor in Berkelland gewaarborgd. Fijn dat ons de tijd is gegeven om een zorgvuldige afweging te maken. Een afweging tussen enerzijds de afsluiting van de Reurinkweg en anderzijds het openhouden van de Loorsteeg. Daarbij is het prettig dat de provincie Gelderland bijdraagt in de kosten.”

Landelijk programma Nabo
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen de ambitie om de 180 openbaar toegankelijke Nabo’s op te heffen. Op deze onbeveiligde overwegen vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats. Jaarlijks vallen er gemiddeld twee doden. Sinds 2017 zijn 112 van de 180 openbare of openbaar toegankelijke Nabo’s gesloten of beveiligd. Voor het overgrote deel van de overige Nabo’s geldt dat de realisatie in gang is gezet of dat er er een plan van aanpak ligt, opgesteld samen met belanghebbende partijen.

De inmiddels afgesloten Reurinkweg in Ruurlo werd sporadisch gebruikt door fietsers en voetgangers.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld