De N315 bij Rietmolen. Archieffoto: Rob Stevens
De N315 bij Rietmolen. Archieffoto: Rob Stevens

Gedeputeerde Staten stellen ontwerp-inpassingsplan N315 vast

Vervoer

DOETINCHEM/ZELHEM/RUURLO - Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vandaag het ontwerp-inpassingsplan voor de N315 Doetinchem-Ruurlo vastgesteld. Op maandag 18 september a.s. organiseert de provincie een inloopbijeenkomst over het inpassingsplan en de bijbehorende zienswijzenprocedure.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 18 september hebben bezoekers alle gelegenheid om vragen te stellen over het provinciaal inpassingsplan, het wegontwerp en het integraal inrichtingsplan (landschapsplan). 

Waar?
Bij Café De Bocht aan Ruurloseweg 42 in Zelhem, van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden via deze link, (vooraf aanmelden hoeft niet, maar wordt wel gewaardeerd, zodat er een inschatting kan worden gemaakt hoeveel mensen er komen).

Verbetering verkeersveiligheid, natuur en landschap
Provincie Gelderland wil de wegbermen van de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo veiliger inrichten en tegelijkertijd de natuur en het landschap versterken door de aanleg van nieuw groen en de aanplant van nieuwe bomen. Bij het maken van deze plannen is de Werkgroep Bomen betrokken. Deze werkgroep bestaat uit omwonenden, bomenbelangengroepen, de drie gemeenten, politie en de provincie.

De aanpassingen bestaan uit de verbreding en het asfaltonderhoud van een wegvak van ca. 2 km lang ten noorden van Zelhem en het plaatsen van geleiderails in de buitenbochten bij de Aaltenseweg en de Oude Zelhemseweg. Verder worden nieuwe laanbomen en houtsingels aangeplant. Dit wordt gedaan om te compenseren voor de bomen die gekapt moeten om plaats te maken voor de geleiderails. Ook planten we bomen om de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de wegbermen te versterken. De Werkgroep Bomen heeft meegedacht over de soorten bomen en struiken en de locaties. 

Noodzakelijk
De nieuwe aanpassingen aan onze weg passen niet in huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem. Ook liggen delen van de weg van oudsher niet in de juiste bestemmingen. In overleg met deze gemeenten heeft provincie Gelderland daarom een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) gemaakt. Dit inpassingsplan maakt de beoogde aanpassingen aan de weg en de landschappelijke inrichting daarvan mogelijk.

Start terinzagelegging
Na het besluit van Gedeputeerde Staten begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Iedereen heeft dan zes weken de gelegenheid zijn mening over het inpassingsplan te geven. Vanaf 14 september 2023 kan iedereen het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan) bekijken en tot en met woensdag 25 oktober 2023 reageren. De provincie kondigt de start van de zienswijzenprocedure ook nog aan in de lokale media en op de website van de provincie.

Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten waarschijnlijk in het najaar van 2023 het inpassingsplan vast. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.