Werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg. Archieffoto: PR

Werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg. Archieffoto: PR

Picasa

Goede doorstroming en landbouwverkeer veilig de Nettelhorsterweg op

Vervoer Geesteren Lochem

LOCHEM/BERKELLAND - Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om het inpassingsplan N825 Nettelhorsterweg, in gemeente Berkelland en gemeente Lochem, definitief vast te stellen. De maatregelen uit dit inpassingsplan zorgen voor een goede doorstroming op de provinciale wegen en dat landbouwverkeer veilig op de provinciale weg kan rijden. Uit de zienswijzen op het inpassingsplan bleek dat er veel zorgen leefden over de beoogde afrit voor landbouwverkeer naar de parallelweg Oude Diepenheimseweg. In plaats van de landbouwafrit komt er nu een landbouwpasseerhaven in het inpassingsplan. 

De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Dit inpassingsplan gaat over de tweede fase van de werkzaamheden. Het inpassingsplan bestaat uit verschillende maatregelen, zoals de aanleg van een landbouwpasseerhaven en de verlegging van fietspaden en watergangen. Ook komen er meer bomen en struiken langs de weg. De maatregelen uit het inpassingsplan zorgen voor een goede doorstroming op de provinciale wegen en zorgen ervoor dat landbouwverkeer veilig op de provinciale weg kan rijden. Het betekent ook dat er minder landbouwverkeer door dorpen en over smalle buitenwegen rijdt.

Het ontwerp-inpassingsplan heeft van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 62 zienswijzen ingediend. Maar liefst 49 zienswijzen gingen over hetzelfde onderwerp: zorgen over de beoogde landbouwafrit. Gemeente Berkelland en veel omwonenden vroegen in hun zienswijzen om de landbouwafrit naar de Oude Diepenheimseweg te vervangen door een landbouwpasseerhaven. Ze vreesden dat de combinatie van landbouwverkeer, personenverkeer en fietsers bij een landbouwafrit voor onveilige situaties zou zorgen.

Gedeputeerde Klaas Ruitenberg: “Enkele maanden terug ben ik zelf gaan kijken bij de plek van de beoogde afrit. Ik heb geluisterd naar de zorgen, bezwaren en alternatieven die er leefde. Uiteindelijk hebben we besloten om in het inpassingplan de landbouwafrit aan te passen naar een landbouwpasseerhaven. Dit is een veiliger alternatief voor de verschillende weggebruikers.”

Vaststelling 
Gedeputeerde Staten legden op 6 februari 2024 het inpassingsplan ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (PS). PS houden op 20 maart, om 19.00 uur een hoorzitting in de Melktap in Geesteren voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Indieners kunnen dan ook inspreken. Ook andere belangstellenden zijn welkom. De vaststelling van het inpassingsplan vindt naar verwachting plaats in april 2024. Daarna wordt het PS-besluit samen met het complete vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd.

Na besluitvorming van Provinciale Staten wordt het definitieve inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant