De woon- en verblijfssituatie van internationale werknemers is op dit moment niet altijd zoals het zou moeten zijn. “We zijn schrijnende dingen tegen gekomen”, zegt Hiddinga.

De woon- en verblijfssituatie van internationale werknemers is op dit moment niet altijd zoals het zou moeten zijn. “We zijn schrijnende dingen tegen gekomen”, zegt Hiddinga.

Foto pexels.com

Huisvesting internationale werknemers moet verbeteren

Wonen

OUDE IJSSELSTREEK – “Wat we hiermee willen bereiken is, dat internationale werknemers in Oude IJsselstreek wonen en verblijven op locaties die menswaardig en veilig zijn.” Verantwoordelijk wethouder Ben Hiddinga (huisvesting) windt er geen doekjes om, dat die woonsituatie op dit moment niet altijd aan die norm voldoet. Reden om de beleidsregels voor ‘exploitatie Kamerverhuurbedrijf 2023’ en ‘exploitatie Logiesverblijf/Inrichting voor nachtverblijf 2023’ aan te scherpen. Ook burgemeester Otwin van Dijk, die onder andere ‘veiligheid’ in zijn portefeuille heeft is blij met de aanscherping.

Door Walter Hobelman

“Het geeft ons meer mogelijkheden om excessen aan te pakken en op die manier ervoor te zorgen dat de werknemers veiliger en gezonder kunnen wonen en dat de buurt waarin ze wonen veiliger wordt en er minder overlast gaat zijn”, aldus Van Dijk.

De woon- en verblijfssituatie van internationale werknemers is op dit moment niet altijd zoals het zou moeten zijn. “We zijn schrijnende dingen tegen gekomen”, zegt Hiddinga. “Bedden die letterlijk 24 uur per dag gebruikt worden door verschillende personen. De ene ploeg gaat aan het werk, de andere ploeg gaat slapen. Soms verblijven er veel meer mensen in een woning dan wenselijk en menselijk is.”

Bedden die letterlijk 24 uur per dag gebruikt worden door verschillende personen.

De nieuwe beleidsregels moeten zorgen voor verbeteringen. Beroepsmatige verhuurders van kamers of van een logiesbedrijf aan internationale werknemers hebben een exploitatievergunning nodig. Deze is aan te vragen bij de gemeente. Bestaande verhuurders krijgen zes maanden de tijd om deze exploitatievergunningen aan te vragen. Voldoet de kamerverhuur of het logiesbedrijf aan de regels, dan wordt de vergunning verleend. ”Wij gaan er alles aan doen om de vergunningaanvragen ook werkelijk in die zes maanden te behandelen. En daarna gaan we ook actief handhaven en controleren”, vertelt de burgemeester.

Zowel de wethouder als de burgemeester benadrukken dat Oude Ijsselstreek met deze vernieuwing van de regels voorop loopt ten opzichte van andere gemeenten. “Voorbeelden van problemen rond huisvesting van internationale werknemers zijn overal te vinden. Wij hopen hiermee iets in gang te zetten dat ook elders in het land overgenomen gaat worden.” Hiddinga legt uit dat er onderscheid is voor wat betreft de status van de werknemers. “Je hebt seizoenarbeiders die maar kort ergens verblijven en dan weer verder trekken, je hebt mensen die voor een wat langere periode ergens wonen en je hebt de zogenoemde long-stay werknemers die nagenoeg permanent ergens wonen. De regels voor huisvesting verschillen per groep.”

Om hoeveel personen het gaat in Oude IJsselstreek is niet duidelijk. “Ook daar hopen we op deze manier meer inzicht in te krijgen. In de hele Achterhoek gaat het naar schatting om enkele duizenden mensen.” Het aantal gaat de komende jaren waarschijnlijk groeien. “Met het vaststellen van deze regels willen we de kwaliteit van huisvesting behouden en verbeteren. Het is tenslotte belangrijk dat, als je hard werkt, er ook een goede en veilige plek is om te wonen of de nacht door te brengen.”