Het Zwarte Woudpad. Foto: Jos Wessels

Het Zwarte Woudpad. Foto: Jos Wessels

Zwarte Woud is niet Brevoorts maar Aaltens

Wonen Aalten Bredevoort

BREDEVOORT/AALTEN - Het Zwarte Woud is de volksnaam voor het bosgebied tussen Stationsweg en de Slingebeek. De bedenkers hebben ongetwijfeld het middelgebergte in Zuid Duitsland voor ogen gehad, maar zo groot en glooiend is het niet. Het is wel een prachtig fiets- en wandelgebied, waar ook veel wild te vinden is, onder meer reeën. Het pad door het bos kreeg in 2019 de officiële naam Zwarte Woudpad. Het werd in de officiële stukken onder Bredevoort geplaatst en het ligt daar ook vlak bij. Maar voor officiële instanties kan dat niet; zij kregen in hun digitale stukken een foutmelding. Daarom moesten Burgemeester en Wethouders van Aalten onlangs officieel vastleggen dat het Zwarte Woud onder Aalten valt en niet onder Bredevoort.

Door Jos Wessels

Grenzen
Dit probleem raakt aan een interessante kwestie, namelijk aan de grenzen tussen de buurtschappen. Al sinds de Middeleeuwen bestaan de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, Lintelo, IJzerlo en Heurne al, naast het stadje Bredevoort en het dorp Aalten. 200 jaar geleden kregen alle woningen een huisnummer, bestaande uit een buurtschapsletter plus een nummer. Bijvoorbeeld A232 (Aalten), B18 (Bredevoort of D167 (Dale). Dit systeem werd in 1965 verlaten voor een straatnaam met huisnummer zoals het nu nog is.
In dat oude systeem was niet altijd duidelijk waar onbewoonde gebieden, zoals het Zwarte Woud, bij hoorden. De gemeente Aalten gebruikt wel een kaartje waar de buurtschappen zijn aangegeven, maar officieel is dit niet. Het gemeentebestuur heeft zijn vingers nooit willen branden aan grenskwesties tussen de buurtschappen.
In het verleden bepaalde een college eens dat ‘iedereen bepaalt zelf tot welke buurtschap hij wil behoren’ en daarmee was de kous af. Maar nu hebben B en W dus wel officieel een uitspraak gedaan door het Zwarte Woud onder Aalten te plaatsen. Al behoort dit bosgebied volgens het genoemde kaartje tot de buurtschap de Haart!

Het Zwarte Woud. Foto: Jos Wessels
Dorpen en buurtschappen in de gemeente Aalten. Bron: gemeente Aalten