Afbeelding

Bouwers Hiddinkdijk Hengelo... bouwen maar

Wonen Hengelo

Er zijn diverse berichten in de kranten en ook in deze krant verschenen over de tegenstand van de buurtbewoners rondom de Hiddinkdijk in Hengelo tegen de komst van daar geplande woningbouw.

Het is triest dat iedereen toch voor eigen belang gaat. Zij schermen wel dat het om de natuur gaat en landschapvervuiling en noem maar op. Overal zijn bewoners tegen de komst van een woonwijk en wordt alles uit de kast getrokken, plots zijn de buurtbewoners erg betrokken bij de natuur en zijn ze erg bezorgd om een of ander kwetsbare dier- of plantensoort waarvan zij voorheen nog niet van het bestaan wisten.
Gemeenten moeten daadkracht tonen en zich niet laten beïnvloeden. Overal zijn de bezwaarmakers alleen maar bezig om hun vertrouwde uitzicht of rust te verdedigen. Die mensen moeten zich realiseren dat ze de grond waar ze wonen wel gekocht hebben maar je koopt geen uitzicht of omgeving. De groep wie nu tegen de woonwijk Hiddinkdijk is handelen allemaal in eigen belang.

Volgens mij zijn er zelf bezwaarmakers van de Heurne bij wie destijds hun woning hebben laten bouwen op toen een pracht stuk landschap. Want de Regelinklaan lag er toen prachtig vrij gelegen bij en zij hebben zonder blikken of blozen het goed gevonden dat hun woning pal tegen die prachtige laan gebouwd werd. Is dat nu niet erg hypocriet?

Zelf wandel ik graag en ook regelmatig langs de Hiddinkdijk en houd ik van de natuur en het Achterhoekse landschap. Als je het dorp uitloopt via de Hiddinkdijk begint het mooie landschap pas als je al richting de Slotsteeg loopt en doet de geplande woonwijk niets af aan dat landschap.

Ik ben zeker ook voorstander van de plannen van de groep Hengelo in de steigers voor invulling van plekken en om bestaande percelen in het centrum geschikt te maken voor bewoning. Alleen is het wel wat doorzichtig dat er mensen in die groep zitten die er alles aan gelegen is om de aandacht op alle plekken te richten behalve die aan de Hiddinkdijk. Maar er is inderdaad enorm veel behoefte aan kleinere woningen, compacte appartementen voor ouderen, de grote groep jongeren en alleenstaanden. Allen zitten te springen om dit soort kleinere behuizingen. Deze groep zoekt ook het liefst in de bebouwde kom en centrum en zal ook voor de broodnodige doorstroom zorgen.

Daarnaast is er absoluut ook veel behoefte (meer dan 100 hebben zich al gemeld) voor wel een wat grotere eengezinswoning of vrijstaande woning. Ook het toestaan van kleiner flexwoningen en tinyhouses zou een mooie toevoeging zijn. Deze plannen kunnen dan heel goed aan de Hiddinkdijk gerealiseerd worden. De grond is al in eigendom van een aannemer voor woningbouw.

Ik hoop dat de gemeente Bronckhorst niet dezelfde fouten maakt als destijds door weer geen woningbouw toe te laten onder nu de druk van een groep nimby ‘s.


Martin Harmsen
Hengelo

Toegevoegd bericht:

Rectificatie ingezonden opinieartikel Martin Harmsen

HENGELO – In Contact Bronckhorst Midden van 28 november heeft de redactie een ingezonden opinieartikel geplaatst over ‘Bouwers Hiddinkdijk Hengelo’ geschreven door Martin Harmsen, Hengelo.

Naar nu blijkt zijn er twee Martin Harmsen’s in Hengelo. Martin Harmsen, de schrijver van de tekst, woont in de kern van Hengelo. De andere Martin Harmsen (73) woont in het buitengebied. Hij herkent zich niet in het schrijven. 

De schrijver van het opiniestuk kent de andere Martin Harmsen persoonlijk maar heeft er niet direct bij stilgestaan dat er verwarring zou kunnen ontstaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant