V.l.n.r. Gerold Ooijman (Wonion), wethouder Janine Kock en Mieke Zemmelink (Azora). Foto: Roel Kleinpenning
V.l.n.r. Gerold Ooijman (Wonion), wethouder Janine Kock en Mieke Zemmelink (Azora). Foto: Roel Kleinpenning Foto: Roel Kleinpenning

Termijnvisie Wonen en Zorg Oude IJsselstreek gepresenteerd

Wonen

TERBORG – Wooncorporatie Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Azora gaan samen investeren in meer woningen en woonvormen met of zonder zorg voor de ouderen. Daarvoor hebben ze onder de naam Uitvoeringsplan Wonen en Zorg een visie ontwikkeld. Afgelopen vrijdag werden in Antonia de plannen bekend gemaakt.  Doel is de snel vergrijzende bevolkingsgroep blijvend goed van dienst te kunnen zijn op het gebied van wonen en zorg.

Door Reinier Kroesen

Eerst even wat cijfers die daar gepresenteerd werden. De groep ouderen in Oude IJsselstreek groeit van 4100 personen nu naar ruim 7000 in 2040. Vier op de tien ouderen geven aan dat ze wel willen verhuizen. Maar, uiteindelijk verhuist maar een kwart van hen naar een meer geschikte woning. Uit analyses blijkt verder dat tot 2040 behoefte is aan 850 extra levensloopbestendige woningen (zowel koop als huur) waarvan 300 zorggeschikt zijn.

55+
Directeur bestuurder Mieke Zemmelink van Azora: “Samen maken we ons sterk om in Oude IJsselstreek mensen zo lang als mogelijk onafhankelijk en zelfstandig te laten wonen. Momenteel is het gat tussen het thuis blijven en het verpleeghuis te groot. Er zijn weinig aantrekkelijke tussenvormen. Daarom heeft Azora samen met Wonion en gemeente de handen ineen geslagen om te investeren in meer woonvormen, met en zonder zorg, voor ouderen in de wijk.”

Er wordt ook gedacht aan geclusterde woonvormen, waar men in bepaalde mate samenleeft. Mieke: “Een manier om eenzaamheid tegen te gaan, elkaar te helpen en ondersteunen. Ook belangrijk wat betreft de kosten/efficiency. In de woon-/zorgvisie spreken we over inwoners vanaf 55 jaar en ouder. Dat is de groep die de komende 15 á 20 jaar de 75 jaar gaat passeren. Ook hen willen we alvast bewust maken. Nadenken en voorbereiden op de eigen oude dag wordt liever vooruitgeschoven.”

Woonzorgzones
Wethouder Janine Kock (zorg en wonen) was aanwezig namens gemeente Oude IJsselstreek. “Die visie gaat niet alleen over bouwen maar ook over preventie. Omkijken en van betekenis zijn voor elkaar. Wonen in een goede buurt, met voorzieningen bij de hand. Om elkaar te ontmoeten en zoveel mogelijk zelfstandig te blijven. We willen woonzorgzones realiseren. Een omgeving met een aanbod van activiteiten waarin thuiszorg, huisarts, fysio, pedicure, kapper en winkels binnen handbereik zijn.”

Die woonzorgzones zullen in de praktijk terug te vinden zijn in de grotere plaatsen zoals Varsseveld, Gendringen, Ulft en Terborg. Daar heeft Azora woon-/zorg-/verpleegcentra en zijn tal van andere genoemde noodzakelijk voorzieningen binnen een kleine straal aanwezig. Degenen die wonen in de kleinere kernen krijgen zolang als het kan en zover beschikbaar alle hulp aan huis. Tot het moment dat duidelijk wordt dat zelfstandig wonen op die manier niet meer te doen is. Geleidelijk aan zullen zorgmedewerkers die groep adviseren en begeleiden richting een verhuizing naar een woonzorgzone, meestal niet eens zover van de vertrouwde omgeving.

Wonion
Gerrolt Ooijman (bestuurder Wonion): “Behalve nieuwbouw zet Wonion ook in op aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad. Levensloopwoningen moeten toegankelijk voor rollators zijn. Een huis voor zwaardere zorg moet geschikt zijn voor rolstoelgebruik en liggen in een gebied met goede voorzieningen. Waar nodig zetten we WMO-voorzieningen in. Zo kunnen we bijvoorbeeld in een gezinswoning een traplift plaatsen, of een extra toilet op de verdieping aanbrengen zodat men weer langer thuis kan blijven wonen. Die uitbreiding van het woningbestand kan verwezenlijkt worden door zowel nieuwbouw als vernieuwbouw. Vernieuwbouw betekent dat bestaande huizen grondig aangepakt worden. Zoveel mogelijk hergebruiken in het kader van de circulaire samenleving. In de praktijk kan dat een grondige renovatie betekenen maar ook sloop en vervolgens herbouw.

Uitvoering
Aan de uitvoering van de gepresenteerde woon-/zorgvisie wordt inmiddel al hard gewerkt. Azora is in oktober gestart met het opleiden van medewerkers in de functie Wonen en Welzijn. Zij kunnen in de toekomst ingezet worden binnen de geclusterde woonvormen om zorg en ondersteuning op maat te bieden. Er zijn al diverse bouwprojecten in uitvoering zoals aan de Reeënstraat in Silvolde (vernieuwbouw), in diezelfde plaats aan de Heuvelstraat (nieuwbouw) en aan de Essenkamp (vernieuwbouw) in Varsseveld. In Ulft wordt gewerkt aan de herinvulling van het terrein van scholengemeenschap De Wesenthorst. Mieke Zemmeling tenslotte: “Het gaat om bouwen, transformeren en het inrichten van toekomstbestendige zorg en welzijn, waarin oudere inwoners centraal staan.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld