Berkelland is de meest klimaatbestendige gemeente in Nederland. Foto: Rob Stevens
Berkelland is de meest klimaatbestendige gemeente in Nederland. Foto: Rob Stevens

Berkelland meest klimaatbestendige gemeente in Nederland

Wonen

BERKELLAND - Op de website van de NOS staat een filmpje met een onderzoekje naar de meest klimaatbestendige gemeente in Nederland. Een voorspelling voor 2050, dus belangrijk voor jongeren die zich nu op de woningmarkt aan het oriënteren zijn. 

In het onderzoek wordt een aantal mogelijk effecten opgesomd als gevolg van klimaatveranderingen die van belang zijn voor voor huiseigenaren. Dat zijn achtereenvolgens overstromingen, droogte, hittestress en natuurbranden. Het gevolg van overstromingen en een hoog grondwaterpeil is wel duidelijk, in het meest gunstige geval zijn dat ondergelopen kelders. Droogte kan leiden tot bodemdaling en funderingsproblemen, een kostbaar klusje om dat te verhelpen. Het kan ook leiden tot verzakkingen. Hitte kan leiden tot hittestress en natuurbranden. Allemaal risico´s die van belang zijn bij de aanschaf van een woning. 

En wat blijkt uit het onderzoek? Als al die kaarten, met daarop die risico’s verspreid over Nederland, over elkaar gelegd worden? Berkelland is de gemeente in Nederland met het grootste oppervlakte en het minste kans op één van deze risico’s. Berkelland kan zich maar beter al vast voorbereiden op de grote trek naar het oosten.

www.nos.nl/l/25010723

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant