Logo van de samenwerkende belangengroepen tegen windenergie in de Achterhoek

Logo van de samenwerkende belangengroepen tegen windenergie in de Achterhoek

Achterhoekse belangengroepen bundelen kracht tegen windenergie

Maatschappij

ACHTERHOEK - Elf belangengroepen uit zeven Achterhoekse gemeenten, die strijden tegen windprojecten, hebben de handen ineengeslagen. Via een brandbrief roepen ze de provinciale politiek op om, wat de ‘rigide standpunten uit het verleden’ worden noemen, te herzien. Onder de organisaties is ook de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) die strijdt tegen nog prille plannen van Pure Energie en de plaatselijk energiecoöperatie LochemEnergie.

Het gaat verder om soortgelijke groepen uit Aalten, Berkelland/Oost Gelre, Bronckhorst, Doetinchem en Winsterwijk. In de brief komen stellingen aan bod over gebrek aan draagvlak onder de Achterhoekse bevolking voor zowel windenergie als de Regionale Energie Strategieën (RES) die de regio’s hebben opgesteld. Verder wordt gesteld dat windturbines op land niet langer nodig zijn, nu er veel parken op zee worden gebouwd.

RES Achterhoek
In de RES van de Regio Achterhoek is sprake van enkele tientallen windmolens tot 2030, waaronder een aantal grote exemplaren met een tiphoogte van 240 tot 280 meter. Van de genoemde gemeenten hoort Lochem overigens niet bij de RES van de Regio Achterhoek. Lochem maakt deel uit van Regio Stedendriehoek. In de RES van die regio is voor de gemeente Lochem sprake van maximaal vier windturbines. In het plan van Pure Energie is sprake van drie exemplaren.

In een persbericht schrijven de organisaties: ‘Resultaat: een lappendeken aan windturbines en zonneparken. Bestuurders zouden moeten voorkomen dat de Achterhoek op deze manier in de uitverkoop wordt gezet.’ Ook wordt verondersteld dat windturbines op land voor overproductie van elektriciteit gaat zorgen.

Overlast
Er wordt gewezen op mogelijke overlast door geluid en slagschaduw en de vrees voor gezondheidsschade. Ook schade aan landschap en natuur wordt genoemd, net als waardevermindering van onroerend goed in de buurt. Bescherming tegen dergelijke effecten laat volgens de schrijvers van de brandbrief te wensen over. De brief is in feite een oproep aan de politiek om de RES Achterhoek te negeren. ‘Prik door en laat de wind eruit lopen’, zo luidt de oproep aan de politici die daar meest zelf hun stem aan hebben gegeven.

De deelnemende belangengroepen zijn:
Aalten: Platform Zon en Wind in het Goor
Berkelland/Oost Gelre: Windkracht K
Bronckhorst: Hengelse Zand, Bronckhorst windturbinevrij, Windturbines Drempt, Tegenwind Keppel en Eldrik, Tegenwind Oude IJssel, Natuurlijk landschap Heidenhoek
Doetinchem: Werkgroep Geen Windturbines Hier
Lochem: Belangenvereniging Exel en Omstreken
Winterswijk: Stichting Behoud Nationaal Landschap Winterswijk

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant