Amnesty international, afdeling Berkelland. Foto: PR

Amnesty international, afdeling Berkelland. Foto: PR

Amnesty International houdt collecteweek

Maatschappij

BERKELLAND – De jaarlijkse collecteweek van Amnesty International wordt gehouden van 12 tot en met 18 maart. Ook in Berkelland wordt gecollecteerd door de lokale afdeling. 

Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren - om altijd en overal te kunnen zeggen wat ze wil - neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met de opbrengst van de collecte kan de organisatie door onderzoek, lobby, campagnes en rapporten druk uitoefenen op machthebbers, die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt vaak een effectieve methode. Meer info is te vinden op www.amnesty.nl.
In 2023 viert Amnesty dat de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ 75 jaar bestaan. Wie het nieuws een beetje volgt weet dat deze verklaring, 75 jaar na dato, nog veel aandacht en werk behoeft. Door te geven tijdens de collecteweek draagt men hier een steentje aan bij.