Tobias Holtman. Foto: Jorieke Philippi
Tobias Holtman. Foto: Jorieke Philippi jorieke philippi

‘Ik wil werken aan een sterkere verbinding tussen Achterhoek en Den Haag’

Politiek

AALTEN – Tobias Holtman (35), geboren in Barlo en nu woonachtig in Aalten zit namens de ChristenUnie in de gemeenteraad in Aalten. Maar zijn ambities reiken verder en daarom staat hij op plaats zeven op de verkiezingslijst van de ChristenUnie (CU) voor de verkiezingen van 22 november. Wie is Tobias en wat zijn de drijfveren achter zijn politieke ambities? 

Door Walter Hobelman

Tobias, vertel eerst iets over jezelf?
“Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik in Aalten. Ik kom uit een gezin met vier kinderen, mijn ouders wonen nog steeds in Barlo en ooit hoop ik er ook weer terug te keren, het blijft een fantastische omgeving.” Over zijn politieke loopbaan vertelt hij: ”Sinds 2013 ben ik fractievolger voor de CU in de gemeente Aalten en de afgelopen vier jaar ben ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter. In het dagelijks leven ben ik bestuurssecretaris bij de Stichting Timon. Deze stichting helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien van jongeren en volwassenen. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken we aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. We bieden specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg.”
Daarvoor was Tobias werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Arnhem (tegenwoordig het NIPV). “Hier was ik werkzaam als senior bestuurs- en directieadviseur. Vanuit deze functie ondersteunde ik het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is het bestuurlijk platform van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland en werd bekend in de coronacrisis.” In zijn vrije tijd is Tobias actief met motorrijden, crossfit en hardlopen.

Wat is je grootste drijfveer om de politiek in te gaan?
“In feite is dat heel simpel; veel mensen hebben een goede jeugd gehad en groeien op in gezinnen zonder grote zorgen en met een sterk sociaal netwerk. In mijn werk bij Stichting Timon zie ik een hele andere kant van opgroeiende jeugd. Vermorzeld door ‘het systeem’ en levend in armoede en onzekerheid. Dat zou niet zo moeten zijn en dat maakt dat ik elke dag wil werken aan verbetering en verandering. Zodat ook deze kwetsbare jeugd de kansen en mogelijkheden krijgen waar ze recht op hebben. Op met name sociale thema’s wil ik dus graag het verschil maken.”

Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld voor de verkiezingen, je kunt met wat je nu doet toch ook werken aan je ambities?
“Dat klopt, maar ik denk dat ik iets kan toevoegen in ‘het Haagse’. Met mijn ervaring vanuit het Veiligheidsberaad en een systeemaanbieder in de jeugd- en jongvolwassenzorg, kan ik een brug slaan tussen de manier waarop er vanuit Den Haag wordt gewerkt aan regels en wetten en hoe dat op lokaal/regionaal niveau uitgevoerd en ingevuld moet worden. Die verbinding tot stand brengen is van groot belang. Ik vind het bijvoorbeeld te zot voor woorden dat politieagenten uit de Achterhoek ingezet moeten worden om voetbalwedstrijden aan de andere kant van het land door te kunnen laten gaan. Het gevolg daarvan is, dat er hier in de regio een onderbezetting ontstaat. Dat moet anders kunnen.”

Je noemt de regio Achterhoek en woont er zelf met veel plezier. Heb je ook de ambitie om deze regio in Den Haag als het ware te vertegenwoordigen en onder de aandacht te brengen? 
“Absoluut! Het is geen nieuws als ik zeg dat de kloof tussen west en oost nog steeds erg groot is. In ideale omstandigheden ben je in anderhalf uur aan de andere kant van het land, maar kom je in een hele andere wereld. De Haagse bubbel heeft amper benul van wat er hier in de regio allemaal speelt en dus moeten we het ze daar vertellen en ze meenemen om het hier te komen bekijken. Als ChristenUnie pleiten wij voor sterke regio’s en zijn we ervan overtuigd dat Nederland pas een mooi land is als iedere regio sterk is. We investeren twee miljard in sterke steden én dorpen, zodat voorzieningen in gemeenten op peil gehouden kunnen worden. Er komt extra geld voor landelijke gebieden, om te zorgen voor behoud van kleine scholen, meer agenten, beter openbaar vervoer en goede zorg. Ook pleit de ChristenUnie voor een regiocheck. Dan wordt eerst gekeken welke impact bepaalde wetgeving op regio’s en grensgebieden heeft, zodat daarmee rekening gehouden kan worden, bijvoorbeeld als het kabinet het voornemen heeft om brandstofaccijnzen te verhogen.”

De afgelopen periode heeft de ChristenUnie mogen meeregeren, verwacht je dat dit na de verkiezingen weer gebeurt?
Daar is op dit moment natuurlijk nog weinig over te zeggen, de prognoses wisselen per dag. Maar de mogelijkheid is er wel degelijk dat we in een nieuwe coalitie weer mee kunnen doen. Tegelijkertijd gaat het de ChristenUnie niet om de macht, maar om onze idealen. We maken ons vanuit de Tweede Kamer hard om die te realiseren.”

Zelf sta je op plek zeven, de prognoses op dit moment geven aan dat de CU vier tot vijf zetels kan krijgen. Hoe kijk je daar naar?
We gaan het zien. Ik vind zelf dat ik op een hele mooie plek sta. Ik wil de regio een stem geven en het is mede aan de kiezers hier in de regio of ze die stem ook daadwerkelijk in Den Haag willen laten horen. Mocht het gebeuren dat ik een zetel in Den Haag mag innemen dan pak ik die kans met beide handen aan. Zo niet, dan is dat ook goed, ik heb ook hier in Aalten nog genoeg werk te doen.”

Als afsluiting; in een paar steekwoorden de verkiezingsspeerpunten van de ChristenUnie?
“Geloven in de samenleving. ‘Steeds beter’ in plaats van ‘steeds meer’ en ‘rentmeesterschap’. In een eerlijke rechtvaardige samenleving moet bestaanszekerheid goed geregeld zijn, voor iedereen.” “Verbinding met de samenleving en vertrouwen in mensen”.

Hoe kunnen mensen met je in contact komen?
Mensen kunnen met mij in contact komen door een mail te sturen. Dat kan naar tobiasholtman@hotmail.com. Ook ben ik te bereiken via LinkedIn. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant