Parkeerplaats en zaal De Luifel. Foto: Jan Hendriksen,

Parkeerplaats en zaal De Luifel. Foto: Jan Hendriksen, 

College positief over verzoek bouw 15 woningen op achtererven De Luifel en De Keizerskroon in Ruurlo

Wonen Ruurlo

RUURLO - Projectontwikkelaar Kroon bv uit Borne heeft om een herziening van het bestemmingsplan gevraagd voor de achtererven van De Luifel en De Keizerskroon in Ruurlo. Dit in verband met het plan voor de bouw van 15 woningen op de huidige parkeerterreinen van beide horecabedrijven. Het college van B&W in Berkelland stemt in met het verzoek.

Wethouder Arjen van Gijssel: “De grote verharde parkeerterreinen maken plaats voor woningen met tuinen. Dat betekent winst met het oog op klimaatadaptatie en vergroening van dit deel van het centrum van Ruurlo. De variatie aan woningen speelt goed in op de behoefte in Ruurlo, én de horecabedrijven blijven operationeel.”

In de afgelopen jaren is er met de projectontwikkelaar gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de achtererven/parkeerterreinen van De Luifel en De Keizerskroon. De grote parkeerterreinen worden vervangen door vijftien woningen. Het gaat om de volgende woningtypen: 8 levensloopbestendige twee-onder-een kapwoningen (4 x 2); 3 vrijstaande woningen; 4 rijwoningen. De vier rijwoningen moeten betaalbare complete woningen zijn tussen de 250.000 euro en maximaal 303.750 euro per woning.

Voorbereidingen
Er kunnen nu voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het plan. Gemaakte afspraken, rechten en plichten zullen worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Er volgt nu eerst een bestemmingsplanprocedure voordat er daadwerkelijk kan worden gebouwd.