Savooiekool naast zonnebloemen. Het 'onkruid' dat ertussen groeit, heeft ook een doel. Foto: Karin van der Velden

Savooiekool naast zonnebloemen. Het 'onkruid' dat ertussen groeit, heeft ook een doel. Foto: Karin van der Velden

Strokenteelt is innovatieve akkerbouw

Landbouw Didam

DIDAM - Voor zijn melkveebedrijf in Oud-Zevenaar zag Theo Nieuwenhuis geen toekomst. Daarom verhuisde hij vijf jaar geleden naar het Didamse buurtschap Greffelkamp. Daar kocht hij grond waarop hij biologisch en in stroken groenten teelt.

Door Karin van der Velden

“Ons bedrijf zat tegen de bebouwde kom aan en we hadden weinig ruimte bij huis om de koeien in de wei te zetten. Alle grond lag ook nog in een Natura 2000-gebied. We vroegen ons af of het verstandig zou zijn om daarmee verder te gaan. Op een gegeven moment kwam de provincie, die meer grond wilde hebben voor natuurontwikkeling. Wij zagen dat als een kans. We zouden vertrekken, met bedoeling om ergens anders een melkveebedrijf te starten. We hebben uiteindelijk geïnvesteerd in grond en hebben geen koeien meer.

Naast zijn werk als boer, begeleidt Theo andere boeren met het verbeteren van de bodem. “Ik heb me verdiept in bodemverbetering en kringlooplandbouw. Het starten met niet traditionele akkerbouw was een logische stap.”

Wat is kringlooplandbouw?
“Kort gezegd betekent het dat input minimaliseren voor een gezonde en duurzame output. Daarvoor moet je op een natuurlijke werken, met weinig kunstmest en bestrijdingsmiddelen.”

Theo begon met het inzaaien van gras- en kruidenmengsels: “Ondanks de droogte blijft dit groen. Dat komt enerzijds door de bewortelingsdiepte en anderzijds door de interactie tussenplanten”, vertelt Theo. “Dat is ook het idee achter strokenteelt. Het is een weerbaar systeem omdat ziekteverwerkers en bestrijders in hetzelfde veld aanwezig zijn. Tussen de groenten staan andere gewassen, als bescherming en om predatoren zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen een schuilplaats te geven.”

Regeneratieve landbouw
“De gewassen hebben een positief effect op elkaar, al is het nog wel even zoeken wat wel en niet bij elkaar past. Maar we gaan nog verder. We noemen dat regeneratieve landbouw. Dat vraagt om omdenken. Veel boeren zijn druk met wieden om onkruid te bestrijden. Ik wil de bodem zo min mogelijk bewerken om schimmels de kans te geven de grond te activeren. De grond moet van bovenuit verbeteren. Door meerdere soorten door elkaar te planten, zorg je voor een systeem met heel veel microbiologie. Wie er meer over wil weten, moet maar eens op youtube het filmpje van James F. White over de Rhizophagy Cycle bekijken.

“Ik heb tussen de planten die ik ga oogsten andere gewassen gezet. Tussen de prei staat bijvoorbeeld klaver, spurrie, meiknolletjes, spinazie en postelein.” Lachend voegt Theo eraan toe dat daar niet echt een plan achter zat: “Ik heb van alles bij elkaar gegooid.” Dit mengsel is niet bedoeld om te eten, maar als groenbedekker. Door het veld het hele jaar bedekt te houden, blijft er zoveel mogelijk CO2 in de bodem.”

Geen landbouwmachines
Over de aardappelen heeft Theo gemaaid gras als mulchlaag aangebracht. “Je ziet nog wel coloradokevers lopen, maar de larven komen niet door die laag heen, dus er is geen schade. In het veld staat verder courgette, pompoen, pastinaak, knolselderij, bataat, zonnebloem, haver, savooiekool, zomer- en winterprei. De innovatieve manier van verbouwen betekent nog veel handwerk, want er zijn nog geen machines voor. Ook daarover heeft Theo ideeën, bijvoorbeeld over installatie met sproeiarmen waarin delen worden afgesloten, zodat alleen bepaalde rijen worden beregend.