Wethouder Jasper Bloem van gemeente Zutphen en directeur Habion Ton de Rond hebben de prestatieafspraken voor de periode 2024 – 2033 getekend. Foto: PR

Wethouder Jasper Bloem van gemeente Zutphen en directeur Habion Ton de Rond hebben de prestatieafspraken voor de periode 2024 – 2033 getekend. Foto: PR

Woningcorporatie Habion en gemeente Zutphen bundelen krachten voor ouderenhuisvesting

Wonen Zutphen

ZUTPHEN - Op dinsdag 16 april 2024 hebben woningcorporatie Habion en de gemeente Zutphen de prestatieafspraken voor de periode 2024 – 2033 getekend. Habion treedt voor het eerst toe tot de gemeente Zutphen. Samen met de gemeente en bewoners is Ubuntuplein gerealiseerd, een uniek woonconcept voor ouderen in de wijk Noorderhaven. Habion zet zich onder de noemer ‘Thuis is meer dan een huis’ samen met gemeente, bewoners en andere partners in voor veilig en gezellig wonen van (kwetsbare) bewoners. In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van ouderenhuisvesting in de gemeente Zutphen. 

Bewoners met een zorgvraag
Wethouder Jasper Bloem van Wonen is blij met de komst van Habion: “Wonen voor ouderen is een belangrijk thema in een stad als Zutphen. Een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken is dat zowel Habion als de gemeente zich inspannen om zeker 30% van de 110 woningen in Ubuntuplein met voorrang te verhuren aan bewoners uit onze gemeente met een zorgvraag. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het wonen voor ouderen betaalbaar blijft en dat bewoners zelfstandig kunnen blijven wonen met zorg dichtbij.”

Ook directeur Ton de Rond van Habion is verheugd over de toetreding van zijn corporatie tot Zutphen: “Wij zijn erg blij dat we de wens van de bewonerscoöperatie met medewerking van de gemeente hebben kunnen vervullen. Dit initiatief sluit volledig aan bij onze visie dat ouderen zelf bepalen hoe ze oud worden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Dat alles komt heel mooi samen in het schitterende Ubuntuplein.”

Ubuntuplein
Ubuntuplein is een woongemeenschap voor ouderen. Ubuntuplein omvat 110 levensloopbestendige woningen, waar bewoners zelf bepalen hoe ze oud worden in een levendige buurt met kleine ondernemers, het ‘Ubuntuhuis’ met werk en bijeenkomstateliers en een binnentuin. De woningen zijn geschikt om zelfstandig in te wonen, maar ook om zorg te ontvangen. Uitgangspunt is dat er gewoond, verzorgd en verpleegd kan worden.

Met dit project is de jarenlange wens van de leden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen in vervulling gekomen om onderdak te bieden aan de grootste woongroep van Nederland. Ubuntuplein is onderdeel van Noorderhaven, een nieuwe woonwijk, grenzend aan de noordzijde van het historische stadshart.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant