De gepensioneerde huisartsen Gijs van Dalfsen (l) en Peter Vos zitten zich in voor 'hun patiënten' in Oeganda. Foto: Arjen Dieperink

De gepensioneerde huisartsen Gijs van Dalfsen (l) en Peter Vos zitten zich in voor 'hun patiënten' in Oeganda. Foto: Arjen Dieperink

Gepensioneerde Lochemse huisartsen zetten zich in voor Oegandese zorg

Zorg

LOCHEM - Gijs van Dalfsen en Rob de Vos hebben beiden hun huisartsenpraktijk vaarwel gezegd, toch kruipt het bloed waar het gaan kan: de medische gezondheid. Ditmaal niet in Lochem en omstreken, maar in Oeganda.

Door Arjen Dieperink

Op de grote tafel in de voorkamer in huize Van Dalfsen ligt een open geslagen wereldatlas. “Hier gaat het over”, laten De Vos van Van Dalfsen weten. De atlas geeft het gebied van Oeganda en de buurlanden weer. Rob de Vos is voorzitter van de Stichting Vrienden van Nyakibale Hospital. Zijn stichting zet zich in voor het Non Communicable Disease Project (NCD) ten aanzien van onder andere suikerziekte en hart- en vaatziektes in twee Oegandese ziekenhuizen. 

Eind maart tot begin april zijn de voormalige Lochemse huisartsen Gijs van Dalfsen en Rob de Vos, bijgestaan door Frederique Zweers, voormalig huisarts te Holten, en Esther Faber, verpleegkundige bij het Gelre Ziekenhuis Zutphen, naar Oeganda gereisd.

De twee ziekenhuizen in Oeganda liggen relatief dicht bij elkaar, met een reistijd van slechts zes tot zeven uur volgens lokale normen. De wegen zijn echter niet te vergelijken met die in Nederland. “Het aantal niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) neemt aanzienlijk toe in lage inkomenslanden zoals Oeganda. Dit komt door de toenemende welvaart, waardoor ziektes als malaria, luchtweginfecties en diarree op de achtergrond raken”, vult Rob aan. “Het is eigenlijk een sluipende ziekte, die mensen vaak lange tijd niet opmerken. Uiteindelijk gaan organen niet meer goed functioneren of verslechtert het gezichtsvermogen. Dit leidt tot veel complicaties”, aldus zijn collega Gijs. 

De Oegandese collega’s juichen het NCD-project toe en zijn blij met de buitenlandse financiële steun om de zorg naar een hoger niveau te tillen. De gepensioneerde huisartsen willen zich richten op training en bijscholing van de lokale medische zorgverleners. De stichting zal zich bezighouden met de financiering van medicijnen, laboratoriumtesten en eenvoudige medische apparatuur, zoals een glucosemeter en glucosestrips. “Het doel is dat beide ziekenhuizen na vijf jaar begeleiding volledig zelfstandig, ook financieel, het project kunnen voortzetten. In het begin zal ik elke zes maanden de twee ziekenhuizen bezoeken om het project te evalueren”, aldus Rob. “Ook maken wij gebruik van Zoom om tussentijd met de collega’s daar te overleggen. Tijdens de coronatijd was dit de enige manier om contact te houden”, vult zijn collega Gijs aan.

Financiering
Er is duidelijk afgesproken met de deelnemende ziekenhuizen dat het project maximaal drie tot vijf jaar financieel zal worden ondersteund, waarna ze op eigen benen moeten staan. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

De ziekenhuisdirecteuren zullen een lokaal ziektekostenverzekeringssysteem opzetten. “Voor de komende twee jaar is de financiering rond. Voor de resterende drie jaar zijn we op zoek naar fondsen”, laat Rob de Vos weten. Zijn Stichting heeft inmiddels honderdvijftig donateurs, maar kan zeker nog meer steun gebruiken. Men kan het project ondersteunen door een vrijwillige bijdrage over te maken naar NL96 INGB 0660 1941 63 ten name van R.J. de Vos, onder vermelding van het NCD-project. Voor vragen kan men terecht bij info@nyakibalehospital.com.


vriendenvannyakibale
hospital.com