Nicolas Verhulst, eigenaar  van restauratie atelier Petracon te Weesp werkt het gelijmde zuiltje af. Foto: PR
Nicolas Verhulst, eigenaar van restauratie atelier Petracon te Weesp werkt het gelijmde zuiltje af. Foto: PR

Romaans zuiltje terug in toren Martinuskerk Warnsveld

Algemeen Warnsveld

WARNSVELD -  Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan in 2019 beloofde de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen iets bijzonders te realiseren als geschenk voor de gemeenschap van Zutphen. Na pittige interne discussies viel de keus op een hartenwens van de Dorpsraad Warnsveld, ondersteund door de gemeente: het terugplaatsen van het romaanse zuiltje in de toren van de Martinuskerk. 

Het gebroken 11e-eeuwse zuiltje lag zorgvuldig opgeborgen in het depot van het museum. Het plan kreeg volledige steun van de gemeente (eigenaar van het zuiltje en de toren) en het bestuur van de Historische Vereniging. Om het plan uit te kunnen voeren waren bouwhistorische onderzoeken aan en van de toren noodzakelijk. Op basis van de resultaten kon een verantwoorde reconstructie van het oorspronkelijke galmgat in de toren worden gemaakt en een restauratieplan worden opgesteld. Ook werd het gebroken zuiltje op professionele wijze gerestaureerd. Het opgestelde plan werd door de planadviescommissie, waarin zowel gemeentelijke -, provinciale - als rijksdeskundigen zitting hebben, positief ontvangen, waarna de omgevingsvergunning door de gemeente werd verleend. In de tussentijd waren er voldoende sponsoren gevonden om de financiering rond te krijgen. 

Begin dit jaar konden eindelijk afspraken met de aannemer worden gemaakt over de uitvoering van het plan. En nu is het werk klaar en zal het gereconstrueerde galmgat met het zuiltje vrijdag 9 juni om 15.30 uur door wethouder Wannet worden onthuld. Daarmee heeft de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen zijn belofte aan de inwoners van Zutphen en Warnsveld waargemaakt.