Wethouder Betsy Wormgoor (midden staand) en Anne Waanders (midden knielend), met vertegenwoordigers van de scholen Assink lyceum en Staring College. Foto: Rob Weeber

Wethouder Betsy Wormgoor (midden staand) en Anne Waanders (midden knielend), met vertegenwoordigers van de scholen Assink lyceum en Staring College. Foto: Rob Weeber

Leeftstijlprogramma voor voortgezet onderwijs geïntroduceerd

Onderwijs Borculo

BORCULO – Als je niet aankomt, dan hoef je ook niet af te vallen. Het lijkt simpel, maar onderzoek leert dat overgewicht nog steeds veelvoorkomend is en tot chronische aandoeningen kan leiden, zowel bij jongeren als bij volwassenen. Daar komt bij dat er een bewezen relatie bestaat tussen overgewicht en klachten van depressieve aard.

Door Rob Weeber

Overgewicht is veelal een uiting van een slechte leefstijl en kan op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen leiden. Maar hoe krijg je de jeugd ervan doordrongen dat ze nu keuzes moeten maken ter bevordering van hun latere gezondheid? En wat is een gezonde leefstijl? De Sportfederatie Berkelland, in de persoon van Anne Waanders, combinatiefunctionaris Onderwijs & Sport, pakte de handschoen op. In samenwerking met het voortgezet onderwijs in Berkelland, bedoeld voor leerlingen uit het tweede jaar, startte ze een preventieproject, genaamd Skills4Life. “Tijdens dit leefstijlprogramma leer je wat je moet doen om te komen tot een gezonde leefstijl en leer je hoe je deze leefstijl kunt vasthouden”, verduidelijkt Waanders.

Vrij van overgewicht
Volgens onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut naar overgewicht onder jongeren, kampte in 2021 15,9 procent van de 12- tot 16-jarigen met overgewicht. In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar was dit zelfs 18,6 procent. Van deze laatste groep heeft 4,3 procent zelfs ernstig overgewicht. Wat klachten van depressieve aard betreft, hier kampte in 2020 4 procent van de jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar mee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014. In de leeftijdscategorie 16-20 jaar bedraagt dit percentage zelfs ruim 7%. “Bijna 59% van de Nederlandse bevolking heeft een of meer chronische aandoeningen, “vult Waanders aan. “Deze aandoeningen hebben een bewezen verband met voeding en leefstijl. Wil je dus preventief te werk gaan, dan moet je bij de jeugd beginnen. Het zou mooi zijn als we de volgende generatie vrij van overgewicht krijgen.”

Vanaf consultatiebureau
Skills4Life kwam mede tot stand met input van de vier voortgezet onderwijsinstellingen Staring College, Assink lyceum, VSO Klein Borculo en Zone.college en de GGD. Afgelopen vrijdag overhandigde wethouder Betsie Wormgoor het eerste werkboek Skills4Life aan het Assink lyceum en het Staring College. Plaats van handeling was de gymzaal van het Staring College in Borculo. “Preventie is ook voor gemeente Berkelland een belangrijk thema”, legt Wormgoor uit. “In de uitvoering echter staan we toch wat langs de zijlijn. Daar zijn partners als de sportfederatie voor. Dit project van de sportfederatie is dan ook een mooi initiatief, maar eigenlijk zou het al bij het consultatiebureau en daarna de basisschool moeten beginnen. Het gaat ons niet om bemoeienis, maar om het bespreekbaar maken van de problematiek, om kennisdeling. Mensen die veel bewegen en goed eten, zijn gewoon fitter en mentaal minder kwetsbaar.”

Het werkboek is leerstof voor de leerlingen en bevat vier hoofdthema’s, beweging, voeding, ontspanning en mentale conditie. “In de vier weken dat het programma loopt, willen we bijvoorbeeld van de leerlingen weten of ze lid zijn van een sportvereniging, welke sport(en) ze doen, testen we hun conditie, geven we beweegadvies en laten we ze een eetdagboek bijhouden. De resultaten vergelijken we met de algemene uitkomsten. Zo heeft iedere leerling na vier weken kennis en inzicht in wat voor hem of haar een gezonde leefstijl is.” Aanpassing van de leefstijl kan volgens Waanders niet in vier weken. “Het is bewezen dat veranderingen pa na drie maanden resultaat boeken. Daarom starten we in januari met een twaalf-weeks programma voor wie mee wil doen.”

Wethouder Betsy Wormgoor overhandigt het eerste werkboek Skills4Life aan Dinand Bleumink van het Staring College. Foto: Rob Weeber