Jacqueline Roelofs van Graafschap bibliotheken wordt geïnterviewd door Pjotr Goldsteyn. Foto: Meike Wesselink

Jacqueline Roelofs van Graafschap bibliotheken wordt geïnterviewd door Pjotr Goldsteyn. Foto: Meike Wesselink

Lezen weer leuk maken om laaggeletterdheid te voorkomen

Onderwijs Zutphen Leesten Warnsveld

ZUTPHEN - Om scholen te ondersteunen met het wegwerken van corona-achterstanden bij leerlingen, heeft het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het lopende schooljaar zo’n 500 euro per kind beschikbaar gesteld. In Zutphen wordt een deel van deze gelden gestoken in het project Bibliotheek op School. Het project zelf bestaat al elf jaar maar door het een nieuwe impuls te geven, wordt ingezet op het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat kan door lezen weer leuk te maken. 

Door Meike Wesselink

Charise Beekman is leesmediacoach. Op verschillende Zutphense basisscholen is zij actief om het lezen op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Met vragenlijsten onderzoekt Charise wat kinderen leuk vinden om te lezen, ze presenteert de spannendste en nieuwste boeken op scholen en vindt het helemaal oké als kinderen stripboeken willen lezen of liever een luisterboek willen horen. Ook over social media en internet weet Charise veel. Om kinderen ook online wijzer te maken, heeft ze ook daarover handige tips en tricks. 

Jettie van Osch is blij met de frisse kijk van Charise. Van Osch, zowel directeur van Kindcentrum Adriaan van den Ende als van AZC school de Waaier, ziet dat Charise haar kwaliteiten op beide scholen heel verschillend inzet. Dat is precies het idee van Bibliotheek op School: samen met de onderwijsinstelling wordt een invulling op maat bedacht die binnen het lesprogramma maar ook buitenschools wordt ingezet.

Elf jaar geleden startte Bibliotheek op School met drie Zutphense scholen. Inmiddels doen elf basisscholen, twee scholen voor speciaal onderwijs, twee scholen voortgezet onderwijs en één internationale schakelklas mee. Dat is ongeveer de helft van het totaal aantal scholen in Zutphen. Om ook de andere helft bij Bibliotheek op School te betrekken, is een campagne in het leven geroepen met Pjotr als touwtrekker. De Zutphense rapper, opgeleid als docent en vernoemd naar het boek van Jan Terlouw, schrijft speciaal voor het project een nummer. Ook gaat hij in gesprek met onderwijzers, leerlingen, de wethouder en de leesmediacoach. De opgenomen gesprekken worden als promotiemateriaal gebruikt.

Pjotr: ‘Dat lezen mijn woordenschat heeft vergroot, daar twijfel ik niet aan’

Pjotr: “Ik lees veel en deed dat als kind ook al. Wat ik vooral leuk vond was dat ik me door te lezen in andere werelden kon verplaatsen. Ik zag die werelden ook als een film voor me. Dat lezen mijn woordenschat heeft vergroot, daar twijfel ik niet aan.”

Wethouder onderwijs Jasper Bloem is speciaal voor het gesprek met Pjotr naar de bibliotheek gekomen. “Bibliotheek op School maakt onderdeel uit van een breed programma om de geletterdheid in de gemeente te vergroten. Laaggeletterdheid gaat over het niet begrijpen van complexe teksten of formele brieven, wat in het dagelijks leven problemen kan opleveren. Het is iets anders dan het niet kunnen lezen. Door lezen al op jonge leeftijd te stimuleren, kunnen kinderen een voorsprong krijgen. Hoe vervelend ook, laaggeletterdheid is echt iets van deze tijd, waarin de online wereld groter is dan die van boeken. Dat het voortkomt uit gebrekkig onderwijs geloof ik niet. Ik ben juist trots op het diverse- en kwalitatieve aanbod in de gemeente Zutphen. We moeten daar blijvend in investeren en hebben besloten om ook na het lopende schooljaar Bibliotheek op School financieel te blijven steunen.”

“Het is niet meer zo vanzelfsprekend om naar de bibliotheek te gaan”, aldus Jacqueline Roelofs, directeur/bestuurder van Graafschap bibliotheken. “Daarom komen we met de bibliotheek naar de school maar zijn bijvoorbeeld ook met BoekStartcoach bij het consultatiebureau actief en ondersteunen het vrijwilligersproject Voorleesexpress. Met de gelden die we nu tot onze beschikking hebben, kunnen we meer leesmediacoaches zoals Charise inzetten. Ook de campagne om nóg meer scholen te betrekken bij Bibliotheek op School is heel zinvol omdat de laatste jaren de laaggeletterdheid alleen nog maar meer is toegenomen. Op 12 december is er een informele bijeenkomst met scholen, de bibliotheek en de wethouder. Alle scholen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.”

Dat verleidingen als internet debet zijn aan laaggeletterdheid, daarover zijn mediacoach, schooldirecteur, wethouder en bestuurder van de bibliotheek het met elkaar eens. “Maar wat precies de reden is dat Nederland qua geletterdheid bijna onderaan staat in Europees verband, dat weet ik niet precies”, zegt Jettie van Osch. “Nederland is het enige land dat begrijpend lezen aanbiedt als vak op school. In andere landen wordt het meer toegepast ingezet. Misschien ligt daar de sleutel tot een oplossing. Begrijpend lezen wordt gewoon niet als plezierig ervaren. Als we het lezen weer leuk maken, gaan kinderen vanzelf vaker een boek pakken.”


debibliotheekopschool.nl