Foto slechts ter illustratie.

Foto slechts ter illustratie.

Klimaatdoelen zorgen voor verdeling in de raad

Politiek Groenlo Lichtenvoorde

OOST GELRE - Het Akkoord van Groenlo dat in 2013 werd gesloten tussen de acht gemeenten van de Regio Achterhoek is achterhaald. In dat akkoord werden afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale Achterhoek in 2030. Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie duurzaam opgewekt wordt binnen de grenzen van de Achterhoek, als we verbruiken in de gebouwde omgeving. 

Door Kyra Broshuis

Al in 2018 en later ook in 2020 en 2021 is geconstateerd dat de doelen niet gehaald gaan worden. Het akkoord is herijkt en de afspraak is nu: Zo snel mogelijk een energieneutrale Achterhoek, uiterlijk in 2050.

Schaamteloos
De ambitie is volledig weg uit het voorstel, zo zegt Richard Klein Tank van de PvdA. “Zomaar 20 jaar extra tijd om energieneutraal te worden. De urgentie is weg en de gemeenten zullen pas in de jaren 40 van deze eeuw harder gaan lopen. De planning wordt schaamteloos bijgesteld.” OOG wil eerst van de wethouder weten wat de huidige stand van zaken is. “En waarom niet 10 of 5 jaar verschuiven in plaats van direct 20? Wij zien het nut van het nieuwe akkoord niet.” Het CDA zegt de opgaven fors hoger zijn. “We mogen nu niet achterover leunen en wachten op landelijk beleid”, aldus Ruud Krabbenborg.

Realisme
Bertie Bosker van de NLog vindt het voorstel wel getuigen van realisme. “We missen nog 1 woord in dit voorstel: verspilling. Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. De gemeente zou hier proactief in kunnen optreden. Wij steunen het voorstel.” Ronald Willering van LBog zegt dat uitstel naar 2050 gaandeweg ook weer bijstel naar bijvoorbeeld 2040 kan betekenen. Hij zegt dat duurzaamheid de beste economie is die we ooit gehad hebben.

Ongeloof
Paul Wallerbos van OLW vindt het ongelooflijk dat het college het tijdens een energie- en klimaatcrisis aandurft een bom te leggen onder het Akkoord van Groenlo. “We moeten versnellen met isoleren, besparen en opwekken. De communicatie naar de burgers toe is schrijnend; nergens wordt vermeld dat de doelstelling zomaar naar 2050 wordt verschoven. Wethouder Porskamp valt hier door de mand; nauwelijks initiatieven, enorme vertragingen en als klap op de vuurpijl de doelstellingen naar beneden bijstellen.” De VVD zegt bij monde van Frank Boschker snel aan de slag te willen. “We kijken uit naar de uitvoeringsagenda en we willen met de raad in debat om lokale ambities te formuleren.”

Die uitvoeringsagenda is nog in ontwikkeling, zegt wethouder Porskamp. “En laten we niet vergeten dat dit akkoord een paraplu is. Het heeft ook goede dingen opgeleverd. Laat ik duidelijk zijn: 2050 is de uiterlijke datum, het kan ook eerder. Er staat in het akkoord ‘zo snel mogelijk doch uiterlijk in 2050. Vasthouden aan 2030 is simpelweg niet haalbaar.”

Het voorstel voor het Akkoord van Groenlo 3.0 wordt aangenomen met de tegenstemmen van de PvdA, OLW en OOG.