Gemeentehuis Borculo. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Borculo. Foto: Rob Weeber

College biedt gemeenteraad perspectiefnota 2024 aan

Politiek

BORCULO - De financiën van gemeente Berkelland staan onder druk. Vooralsnog is de perspectiefnota 2024 niet sluitend en ook in de ramingen voor de komende jaren zitten tekorten. Daarom kiest Berkelland ervoor in de perspectiefnota geen nieuwe plannen en wensen op te nemen.

Wethouder Hans van der Noordt: “De afgelopen periode kenmerkt zich door een hoge inflatie. Het effect daarvan zien wij ook in onze gemeentelijke financiën. We weten nog niet exact hoeveel we van de Rijksoverheid gaan ontvangen voor 2024 en of dat het tekort compenseert. We hebben besloten daarom geen nieuwe plannen toe te voegen aan de perspectiefnota en we gaan de komende periode kijken hoe we onze Begroting voor 2024 sluitend kunnen krijgen.”

Ontwikkelingen
Er is een aantal ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft en die de gemeente geld kosten. De belangrijkste zijn de loon- en prijsstijgingen. Deze zorgen ervoor dat hetzelfde werk dat zij vorig jaar uitvoerde veel duurder is geworden. Verder zijn er eerder besluiten genomen die leiden tot extra lasten. Deze ontwikkelingen zijn wel in de perspectiefnota meegenomen.

Coalitieakkoord
In het vorig jaar gepresenteerde coalitieakkoord staan ambities en voornemens voor de jaren 2022 tot 2026. Wethouder Van der Noordt: “De ambities die we vorig jaar met elkaar hebben geformuleerd voor de komende jaren blijven we uitvoeren. We voegen er dit jaar geen nieuwe ambities aan toe. We hopen binnenkort te horen dat we van het Rijk voldoende geld krijgen om datgene wat we graag willen doen, kunnen doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we moeten bekijken of we op bepaalde vlakken moeten bezuinigen.”

In 2022 hield Berkelland 7.740.000 euro over op de gemeentefinanciën. Dat wekt de indruk dat er voldoende geld is, maar dat is niet het geval. “Ruim 2 miljoen is het gevolg van doorgeschoven projecten. De rest bestemmen we om de ambities op het gebied van onderwijs en sport gedeeltelijk te kunnen realiseren.”

Met de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad de koers van de gemeente de komende jaren. Ook is de nota het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting. Doorgaans wordt de perspectiefnota voor de zomer door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. De begroting volgt dan in het najaar.

Vergadering
De gemeenteraad neemt op 4 juli een besluit over de Perspectiefnota 2024. Op 14 juni en 20 juni wordt er al beeldvormend en oordeelsvormend over dit onderwerp gesproken. De vergaderingen zijn bij te wonen in het gemeentehuis of te volgen via internet.