De groep jubilerende koorleden; alleen mevrouw Lil de Klerk ontbrak bij de uitreiking. Foto: PR
De groep jubilerende koorleden; alleen mevrouw Lil de Klerk ontbrak bij de uitreiking. Foto: PR

Koorleden Kerk op het Kip gehuldigd

Religie

Trouwe koorleden Kerk op het Kip gehuldigd

REKKEN - De RK-kerk van de parochie Paulus en Ludger, locatie H.H. Martelaren van Gorcum is voor ruim een jaar terug aan de eredienst onttrokken en verkocht aan de Stichting behoud kerkgebouw Martelaren van Gorcum. De plannen voor verbouw van de kerk zijn volop in ontwikkeling, alleen door de toenemende bouw- en energiekosten is er even een pas op de plaats gemaakt om te bekijken hoe hier het best mee om kan worden gegaan.

Het kerkgebouw draagt nu de naam Kerk op het Kip, refererend naar de buurtschap in Rekken waar de kerk staat. Op deze locatie is er een actieve werkgroep vieringen, die samen met de koren circa tweemaal per maand een viering verzorgt in deze kerk, maar daarnaast ook medewerking verlenen aan oecumenische vieringen samen met de NH gemeente in de Antoniuskerk.

Zondag 20 november is in de Kerk op het Kip de St. Ceaciliaviering gehouden. Dit is de beschermpatroon van de koorzangers en in deze vieringen worden de koorzangers gehuldigd. Namens de beheercommissie van de locatie in Rekken hebben Jos Scholte van Mast en Eric Huitink de jubilerende koorleden gehuldigd.

Dit waren: Annie Averdijk – te Vaarwerk en  Lil de Klerk - Keller (beiden 12,5 jaar); Annie Scholte van Mast – Schurink, Wilhelmien Scholte van Mast – Leferink en Wilhelmien Winkelhorst – Karnebeek (allen 40 jaar). Jan Nienhaus werd zelfs gehuldigd voor een periode van 50 jaar koorlidmaatschap. Zij hebben allen de kerkelijke onderscheiding ontvangen, een eremedaille met draaginsigne van De St. Gregoriusvereniging. 

Daarnaast meldt de beheercommissie van de locatie in Rekken dat het komende jaar wordt begonnen met het houden van vieringen in het Los Hoes;  dit in verband met de hoge stookkosten om de kerk op temperatuur te houden.