De kleine ijsvolgelvlinder. Foto: PR KNNV
De kleine ijsvolgelvlinder. Foto: PR KNNV

KNNV excursie dagvlinders

Natuur

RATUM - Natuurvereniging KNNV Oost-Achterhoek houdt op zaterdag 17 juni een excursie naar de Beerninkhoek in Winterswijk Ratum. Deelnemers gaan daar op zoek naar bijzondere zeldzame en alledaagse dagvlinders.

Vlinders zijn kleurrijke fladderaars die de lente en zomer verrijken met hun pracht. Veel vlindersoorten hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Dat komt vooral door het zeldzamer worden van vele plantensoorten die, bijvoorbeeld als waardplant voor de rupsen, belangrijk zijn voor vlinders. De Beerninkhoek, in Ratum bij Winterswijk, is echter een waar eldorado voor bijzondere vlinders, vooral ook bosvlinders. Het gebied bestaat uit structuurrijke, vochtige loofbossen, waarin belangrijke waardplanten als kamperfoelie, wilgen en bosviooltjes voorkomen. Er zijn hier dan ook mooie vlindersoorten te vinden. Deelnemers gaan in ieder geval de kleine ijsvogelvlinder zien. Rond deze tijd is ook de, zeldzamere, grote weerschijnvlinder te bewonderen. In het gebied staan jonge iepen. Aanwezigen gaan dus zeker ook op zoek naar de iepenpage. De ervaren gids kent het terrein uitstekend. Hij vertelt uitgebreid over de vlinders. De overige bijzondere flora en fauna wordt natuurlijk niet overgeslagen.

De excursie staat onder leiding van Jan Stronks, een zeer ervaren gids die onder meer gespecialiseerd is in vlinders. Opgave graag per email bij de gids: janstronx@gmail.com. Verzamelen zaterdag 17 juni om 11 uur op de kruising Scholtemaatweg/Kremersweg/Moezenbrinkweg in Winterswijk Ratum. Rond 13.30 uur zijn de deelnemers weer terug. Stevig schoeisel is aan te bevelen. De excursie is gratis; een vrije gift wordt op prijs gesteld.

De grote weerschijnvlinder. Foto: PR KNNV

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant