Afbeelding
Pixabay

Hoe moet het verder met de zorginkoop: Gemeenteraad nog niet toe aan eindoordeel

Politiek Aalten Dinxperlo

AALTEN - Het is niet goed gegaan met de inkoop van WMO en jeugdzorg. De acht Achterhoekse gemeenten hebben besloten om de huidige contracten te beëindigen per 1 januari 2026. In de periode daarvoor moet de zorginkoop opnieuw aanbesteed worden. Burgemeester en wethouders van Aalten maakten dit bekend op 30 januari. Daarop volgde een zeer kritische discussie in de beeldvormende gemeenteraad (zie Aalten Vooruit/De Band van 12 maart). De verantwoordelijke wethouders Wikkerink en Te Lindert werden vooral verweten dat zij de raad niet bijtijds gewaarschuwd hadden. Op 9 april bogen de raadsleden zich opnieuw over dit punt. Hoe nu verder?

Door Jos Wessels

Terugkijken
Vooraf waren discussiepunten opgesteld, zo vertelde voorzitter Alex Walter. Het lump-sum verhaal (zorg voor een vooraf vastgestelde prijs) werkt niet. Er is weinig concurrentie tussen de zorgaanbieders. Margret Rensink (GB) benadrukte nog eens dat de ‘zorg om de hoek’ niet gelukt is. Voor gemeenten in de oosthoek zoals Aalten zit de juiste zorgaanbieder vaak te ver weg.
Linda Oonk (VVD) constateerde dat de goede meetlat (hoe meet je of de zorg geslaagd is) ontbreekt.
Tobias Holtman benadrukte dat de wethouders de zorginkoop lang te rooskleurig hebben voorgesteld.
Wethouder Wikkerink zei dat vorig jaar de plekprijzen uit de hand liepen. “Daarna zijn er diverse rapporten geschreven, waarvan wij steeds mededeling hebben gedaan.”
Rachel Kraaijenbrink (CDA) wilde dat de raad veel vaker geïnformeerd zal worden. Alexander van der Graaff (D66) was zeer kritisch: “Goedkoop op de eerste rij zitten, puinhoop achter de voordeur.”
Petra Hoezen (PP) meende dat de raad nog moet wachten met een eindoordeel. “Laat het college eerst aan de slag gaan met andere gemeenten en de zorgaanbieders.”
Oonk kondigde een motie aan. Daarin wil zij de rekenkamer het afgelopen zorgtraject laten onderzoeken, zodat daar lessen uit getrokken kunnen worden.

Vooruitkijken
Duidelijk is, dat de raad er nog niet uit is hoe het echt verder moet. Holtman pleitte ervoor om “de trein even stil te zetten” om visie en kaders te onderzoeken.
Voor Rensink hoefde de trein niet stilgezet te worden maar er zijn wel tussenstations. “Vinger aan de pols, anders is de trein zo weer in Arnhem en ontglipt ons de zaak al weer.”
Wethouder Te Lindert wil “de gemeenteraad aangehaakt houden. Desnoods praten we jullie elke twee maanden bij.”
Er werd ook gepleit voor duidelijke definities en een duidelijke meetlat. Wat bedoelen wij precies met een dekkend zorglandschap? Hoe meten we of de zorg geslaagd is? Van der Graaff pleitte voor een programmamanager. Een manager die namens de acht colleges de onderhandelingen voert en de raden informeert. Maar daar kreeg hij de handen vooralsnog niet voor op elkaar.

Naar de raad
Duidelijk is dat hier het laatste woord nog niet over is gesproken. In de gemeenteraadsvergadering van 25 april wordt hier verder over gesproken en komen eventuele moties aan de orde. Het is de bedoeling dat daarna de wethouders in gesprek gaan met de andere gemeenten. En daarna de acht gemeentes samen met de zorgaanbieders over nieuwe zorgcontracten vanaf 2026. Maar er stroomt eerst nog heel wat water door de Slinge voordat de nieuwe zorginkoop rond is.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant