Foto: Jos Wessels

Foto: Jos Wessels

Foutje op verkeersbord in Aalten

Vervoer Aalten

AALTEN - De Eskesweg op De Haart is tijdelijk afgesloten wegens wegwerkzaamheden maar vanuit de Stationsweg kun je nog wel de Tolkampweg bereiken. 

Mogelijk wordt het bureau dat de bewegwijzering verzorgt per letter betaald; dan is dit de eerste winst gemaakt.